Nu online: alle antwoorden over onkruid bestrijden in tuin, op sportveld of stoep

Hoe kun je de Japanse duizendknoop zonder chemie bestrijden, en welk  gewasbeschermingsmiddel is toegelaten voor welke gebruiker? Zomaar een greep uit de vragen die beantwoord worden op de nieuwe Vraag en Antwoord-pagina van het portal Onkruidvergaat.nl. Dit portal biedt informatie voor groenbeheerders en tuinbezitters om chemievrij onkruid te bestrijden. Dat voorkomt vervuiling van water en bodem en beschermt het milieu. Ook nieuwe vragen kunnen gemakkelijk worden ingediend.

Wetgeving

Sinds 2016 geldt een verbod voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen, en sinds 2017 ook voor overige terreinen buiten de land- en tuinbouw. Uitzonderingen zijn specifieke terreinen (bijvoorbeeld voor sport, recreatie en spoorwegen) en specifieke soorten (bijvoorbeeld de Duizendknoop). De Vraag en Antwoord pagina biedt helderheid over de wetgeving en over wie tot welke groep gebruikers wordt gerekend (professional of particulier). 

Chemievrije alternatieven

Er zijn een heleboel manieren om zonder chemie verhardingen en groen onkruidvrij te houden. Dat begint al bij preventie: hoe is de tuin of openbare ruimte ingericht? Staat elke plant op de voor deze plant optimale plek? Als er dan toch onkruid tevoorschijn komt, dan zijn er mechanische of thermische methoden om van de ongewenste planten af te komen. De Vraag en Antwoord-pagina vat kort samen welke mogelijkheden er voor onkruid- en plaagbestrijding zijn.

 Onkruidvergaat.nl

Het portal OnkruidVergaat.nl geeft informatie over technische innovaties, actuele wetgeving, tuintips en nog veel meer. Het portal deelt nieuwsberichten en heeft voor elke groep gebruikers een overzicht met factsheets, handleidingen en rapporten van verschillende kennisinstituten. Daarnaast wordt er drie tot vijf keer per jaar een digitale nieuwsbrief verzonden om tuiniers en groenbeheerders op de hoogte te houden van de actualiteiten