Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)

Kunt u door de coronamaatregelen de vaste kosten van uw land- en tuinbouwbedrijf niet betalen? En heeft u al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd? Dan kunt u mogelijk extra steun krijgen. Dit kan met de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK).

U kunt deze regeling aanvragen van 7 juli 2021, 12:00 uur tot en met 31 augustus 2021, 17:00 uur.

Welke kosten?
Bij deze regeling gaat het over vaste kosten en ongedekte vaste kosten. Wat is het verschil?

Vaste kosten
Vaste kosten zijn de kosten die nodig zijn om uw bedrijf draaiend te houden. Dit is het totaal van de kosten voor:

 • afschrijvingen
 • pacht, huur en lease
 • rente
 • energie
 • water
 • verzorging van planten (zonder de personeelskosten waarvoor u Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) heeft aangevraagd):
  • grondverzorging (grondbewerking, frezen en schoffelen, bewateren, mest)
  • gewasbeschermingsmiddelen
  • oogsten
  • afvoer van plantaardig afval
 • verzorging van dieren:
  • voer
  • gezondheidszorg
  • vernietiging (destructie)
  • afvoer van dierlijk afval


Ongedekte vaste kosten
Heeft u te weinig inkomsten en kunt u daardoor uw vaste kosten niet betalen? Dit worden ongedekte vaste kosten genoemd. Bereken uw ongedekte vaste kosten in 2 stappen:

Stap 1. Bereken uw vaste kosten voor het 1e en 2e kwartaal van 2021.
Stap 2. Van deze vaste kosten trekt u af:
 • uw omzet
 • uw aangevraagde TVL
 • andere ontvangen steun1

1 Steun die u heeft ontvangen naast de TVL. Het gaat hierbij om:

 • andere directe en indirecte subsidies;
 • uitkeringen uit verzekeringen voor omzetverlies.


Budget
U krijgt 70% van uw ongedekte vaste kosten vergoed. Per kwartaal is er een maximum OVK:

 • € 550.000 voor een mkb-bedrijf
 • € 600.000 voor een bedrijf met meer dan 250 medewerkers


Bereken uw subsidie
Hoeveel OVK u kunt krijgen, berekent u met de rekentool. Tip: sla de ingevulde rekentool op. Deze heeft u nodig bij uw aanvraag.

Voorwaarden
De voorwaarden voor de OVK zijn:

 • U voldoet aan de voorwaarden voor de TVL in het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2021. Let op: Gebruik bij uw OVK-aanvraag hetzelfde KVK-nummer als bij uw TVL-aanvraag.
 • U heeft de maximale TVL (€ 225.000) aangevraagd.
 • Uw bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Landbouw is de hoofdactiviteit van uw bedrijf. Dit bewijst u met de SBI-code 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 of 01.5. U mag het ook met eigen documenten bewijzen.
 • Uw bedrijf heeft in het eerste en/of tweede kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet gehad. Dit in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Heeft u uw bedrijf na 29 februari 2020 ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan geldt deze voorwaarde niet voor uw bedrijf.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 nog financieel gezond. Had uw bedrijf voor deze datum al financiële problemen? Dan kunt u geen OVK krijgen.
 • Uw bedrijf staat in Nederland.


Aanvragen
U kunt deze regeling aanvragen van 7 juli 2021, 12:00 uur tot en met 31 augustus 2021, 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw aanvraag
Als uw aanvraag binnen is, gaat het zo verder:

Stap 1: Voorschot
Een paar weken na uw aanvraag ontvangt u alvast 80% van uw subsidie.

Stap 2: Aanvraag beheren
Als u wilt, kunt u nog uw aanvraag veranderen of intrekken. Dit doet u voordat u de definitieve vaststelling aanvraagt.

Stap 3: Definitieve vaststelling aanvragen
Tussen 1 oktober en 30 november 2021 vraagt u definitieve vaststelling van de OVK aan. Dan stuurt u ook bewijzen van uw ongedekte vaste kosten op. Zo’n bewijs is bijvoorbeeld een overzicht van uw omzet.

Stap 4: Definitieve vaststelling
In het najaar van 2021 wordt uw aanvraag gecontroleerd. Dan wordt er gekeken of u aan alle voorwaarden voldoet.

 • Alles in orde? Dan ontvangt u binnen 16 weken het laatste deel van uw subsidie. Dit is 20% van het subsidiebedrag.
 • Aanvraag afgekeurd? Dan moet u het voorschot terugbetalen.


Wetten en regels

De regels en mogelijke wijzigingen voor de OVK vindt u in de Staatscourant.