Nu ook QR-codes in het bos

Nieuwe labels op stapels hout in het bos geven meer duidelijkheid over de bestemming en verwerking van Nederlands hout.

Bosbeheerders krijgen veel vragen en opmerkingen over stapels hout die in het bos liggen. Een veel voorkomende misvatting is dat een groot deel wordt verwerkt als biomassa. In werkelijkheid wordt het overgrote deel van het Nederlandse hout gebruikt voor duurzamere toepassingen zoals zaaghout voor in de huizen- of meubelbouw, OSB en ander plaatmateriaal of karton en papier. Om hier meer duidelijkheid over te scheppen heeft de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) samen met Staatsbosbeheer zeven labels ontwikkeld om recreanten in het bos over de bestemming van opgestapelde stammen hout te informeren.

Hoogwaardige toepassingen
De beheerders van bossen in Nederland en de AVIH streven ernaar om hout een zo hoogwaardig mogelijke bestemming te geven. Hoe langer het hout gebruikt wordt, hoe langer de opgeslagen koolstof wordt vastgehouden. Op deze manier draagt het gebruik van de circulaire grondstof hout bij aan de klimaatdoelen.

Labels
De labels zijn gedrukt op karton dat tegen een regenbui kan. Bosaannemers en bosbeheerders gaan de informatieve labels bevestigen op de stapels hout die in het bos liggen. Op de labels staat uitleg over waar het geoogste hout naartoe gaat en welk product ervan gemaakt wordt. Door de QR-code op het label te scannen kan de website waargaatdithoutnaartoe.nl worden bezocht. Op deze website staat nog meer uitleg over de toepassing van het hout.

De labels zijn door alle bosaannemers en bosbeheerders in Nederland te gebruiken.