normontwerpen

Diverse normontwerpen meststoffen open voor commentaar

Binnen CEN en ISO wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling en herziening van verschillende Europese (EN) en mondiale (ISO) normen op het gebied van bemestingsproducten. Op dit moment staan de concepten voor NEN‑EN 15959, NEN-EN 15705, NEN-EN 17864 en (NEN‑)ISO 6181 open ter commentaar. NEN zal namens Nederland stemmen op deze normontwerpen. Belanghebbenden kunnen tot en met 1 september 2022 bij NEN commentaar indienen op deze recent verschenen normontwerpen.

Op dit moment staan de volgende normontwerpen open ter commentaar:

  • NEN‑EN 15959 ‘Inorganic fertilizers – Determination of extracted phosphorus P2O5’
  • NEN‑EN 15705 ‘Inorganic fertilizers – Determination of methylen-urea oligomers using high-performance liquid chromatography (HPLC)’
  • NEN‑EN 17864 ‘Inorganic fertilizers – Determination of nitrogen content in IBDU (isobutylidenediurea) and CDU (crotonylidenediurea)’
  • (NEN‑)ISO 6181 ‘Fertilizers and soil conditioners – Liquid methylen-urea slow release fertilizers – General requirements’

Meepraten over de inhoud van normen

NEN nodigt belanghebbende partijen uit die de ontwikkeling van normen op het gebied van bemestingsproducten nader willen volgen, of ook inspraak willen in de methoden. Dat kan door deel te nemen in de normcommissie ‘Meststoffen’. Deze normcommissie fungeert als een breed platform waarin vertegenwoordigers van de private sector, brancheverenigingen, de wetenschap en de overheid elkaar ontmoeten en besluiten nemen over normen. Ze behartigen de Nederlandse belangen binnen de Europese Technische commissie CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’ en de mondiale technische commissie ISO/TC 134 ‘Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances’. Ze verzorgen hierbij de Nederlandse inbreng voor de internationale ontwikkeling van normen.

Commentaar indienen op normontwerpen

Belanghebbenden kunnen de normontwerpen van NEN‑EN 15959, NEN‑EN 15705, NEN‑EN 17864 en (NEN-)ISO 6181 opvragen via afc@nen.nl. Zij kunnen tot en met 1 september 2022 hun commentaar op het normontwerp indienen.

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke vragen over de normontwerpen, het normalisatieproces of de normcommissie ‘Meststoffen’ contact op met Lara van der Woude, tel. 015 2690 351 of e-mail afc@nen.nl.