Norm voor bepaling van het totale stikstofgehalte door verbranding in meststoffen gepubliceerd

NEN-ISO 20620:2021 is gepubliceerd. De norm gaat over de bepaling van het totale stikstofgehalte door verbranding in meststoffen. Deze norm is in ISO-verband opgesteld, en binnen Nederland ook aanvaard als nationale norm.

NEN-ISO 20620:2021 beschrijft een methode voor de bepaling van het totaal aan stikstof in stikstofhoudende meststoffen. De methode is gebaseerd op verbranding en voor deze norm specifiek gevalideerd voor minerale meststoffen. Volgens voorgaande onderzoeken is de methode geschikt voor stikstofhoudende meststoffen in het algemeen.

Ontwikkelingen bemestingsproducten
Binnen Europa geldt vanaf 16 juli 2022 de nieuwe wetgeving voor bemestingsproducten (Fertilising Products Regulation (FPR) 2019/1009). De FPR bevat eisen aan verschillende Europese bemestingsproducten die zijn ingedeeld in productfunctiecategorieën zoals (kalk)meststoffen, bodemverbeterende middelen, biostimulanten, en verschillende inhibitoren. Bij deze wetgeving worden Europese geharmoniseerde normen ontwikkeld om input vanuit de sector mee te nemen. Deze harmonisering zorgt voor eenduidigheid binnen de EU en stimuleert meer circulair grondstofgebruik. Nederland is verplicht deze normen over te nemen.

Meer informatie
Voor vragen over deze norm of meer informatie over deelname aan de normcommissie ‘Meststoffen’ kunt u terecht bij Lara van der Woude, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl. Bekijk hier de ontwikkelingen op het gebied van bemestingsproducten.