Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten uit te werken tot praktisch bruikbare toepassingen. Met precisie spuittechnieken is het mogelijk om gewassen op plantniveau te bespuiten. Hierdoor kunnen telers fors minder (kunst)mest, gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Tegelijkertijd stijgen de opbrengsten doordat de planten sterker en gezonder groeien.

Het project dat plaatsvindt onder de noemer Digital Farming NHN komt voort uit het regionale samenwerkingsplatform ‘Smart Farming Noord-Holland Noord’. Partners uit de werelden van onderwijs, onderzoek en overheid werken hierin samen met ondernemers om praktische toepassingen te vinden voor innovaties op het gebied van smart farming. Deelnemende telers lopen voorop in het steeds meer plaats specifiek telen op hun bedrijf.

Drie toepassingen van precisielandbouw

Het Digital Farming NHN-project richt zich concreet op drie verschillende toepassingen van precisielandbouw, te weten: precisiespuiten van basis- en overbemesting, precisiespuiten van gewasbeschermingsmiddelen, en precisiespuiten van onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor deze precisietechnieken zijn al verschillende onderdelen beschikbaar, maar om deze onderdelen integraal te verbinden en passend te maken voor de werkzaamheden op het land, is een verdere digitaliseringsslag nodig.

Negen partijen actief betrokken bij het project

Bij het project zijn in totaal negen partijen actief betrokken, die elk een bijdrage leveren vanuit hun eigen specialisme: twee telers die de vereiste kennis leveren over de werking van de precisiesystemen en deze in hun teeltactiviteiten zullen implementeren; drie technische- en adviesbedrijven die zorgdragen voor de verdere ontwikkeling en integratie van alle onderdelen van deze systemen; en twee kennisinstellingen die ondersteuning bieden op het gebied van big data, robotica en plant- en bodemonderzoek.

Technologie en kennis verbinden tot praktische oplossingen

Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN: “Met de samenwerking in Digital Farming NHN verbinden we technologie en kennis tot oplossingen waar de teler in de praktijk mee kan werken. Door het wegnemen van incompatibiliteit in technieken en data maken we de uitrol van plantgericht spuiten haalbaar. De kennis en ervaring die de partners hiermee opdoen leiden tot een toekomstbestendige agribusiness en nieuwe verdienmodellen.”

Stef Ruiter, een van de deelnemende telers: “Al bijna 10 jaar kom ik op mijn bedrijf dichter bij plaats specifiek telen van bloembollen. Ik hoop in dit project bij te dragen aan de volgende stap; een realtime integraal systeem dat ziet, beslist en uitvoert in een haal. Op deze manier wordt het voor een grote groep telers interessant.”

Het project is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met een bijdrage die beschikbaar kwam in reactie op de COVID-19 pandemie.