Noord-Holland ook in Noordelijke Vechtstreek aan de slag met landbouw én natuur

De provincie Noord-Holland stelt in de Noordelijke Vechtstreek circa 85,5 hectare grond beschikbaar voor onder andere koop, ruil en (erf)pacht.

Door dit gebied beter in te richten wil de provincie de agrarische structuur verbeteren en de natuur versterken. Met dit zogeheten gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek draagt de provincie samen met betrokkenen bij aan de opgaven voor landbouw, natuur, stikstof en bodemdaling. Een betere landelijke inrichting is goed voor de natuur en maakt efficiëntere (agrarische) bedrijfsvoering mogelijk, bijvoorbeeld door huiskavel- of bedrijfsvergroting.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 15 december trapt de provincie af met een informatiebijeenkomst. De directe omgeving wordt hierover binnenkort per brief geïnformeerd. Iedereen met interesse in grond(en) en die wil en kan bijdragen aan de doelen van het gebiedsproces is van harte welkom op de bijeenkomst. Daarna start de officiële inschrijving voor het gebiedsproces. Met alle geïnteresseerden volgen begin 2023 een-op-eengesprekken om wensen en mogelijkheden te bespreken. Daarna volgt een plan voor het hele gebied. 

Meer informatie en aanmelden

De ligging en (huidige) bestemming van de beschikbare grond kunt u bekijken via de viewer. U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op onze projectpagina. Hier vindt u ook meer informatie over het gebiedsproces.