Nieuwe toets Xanthomonas op auberginezaden

De sector heeft aangegeven behoefte te hebben om de afwezigheid van Xanthomonas euvesicatoria (Xeuv), Xanthomonas gardneri (Xgar), Xanthomonas perforans (Xper) en Xanthomonas vesicatoria (Xves) in zaden van aubergine te kunnen toetsen. Om de sector te ondersteunen heeft Naktuinbouw Laboratoria hiervoor een toets ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd.

Eggplant Aubergine

Naktuinbouw voert deze toetsen al uit op zaden van tomaat en paprika door middel van een uitplaatmethode en real-time PCR. Naktuinbouw heeft dit protocol voor aubergine uitgebreid.

 • Xv-groep op auberginezaden
  – Methode: uitplaattoets + PCR
  – Monster: 10.000 of 30.000 onbehandelde zaden
  – Tarief basistoets: € 220,00 of € 267,00
  – Tarief PCR-vervolgtoets: € 67,00
  – Duur basis- en vervolgtoets: 17 dagen
 • Combi Cmm, Pst, Xv-groep op zaden aubergine
  – Methode: uitplaattoets + PCR
  – Monster: 10.000 of 30.000 onbehandelde zaden
  – Tarief basistoets: € 441,00 of € 545,00
  – Tarief PCR-vervolgtoets: € 67,00 per pathogeen
  – Duur basis- en vervolgtoets: 35 dagen


* Voor basisbedragen zie tarievenlijst 2021.