Technical Specifications

82 nieuwe Technical Specifications gepubliceerd naar aanleiding van de Europese Fertilising Product Regulation

Met de publicatie van 82 zogenaamde Technical Specifications is er een grote mijlpaal omtrent de Fertilising Product Regulation (FPR; EU 2019/1009) behaald. Deze Technical Specifications beschrijven methoden om te analyseren of een bemestingsproduct dat binnen de scope van de FPR valt, conform deze Europese Verordening is. Vanaf 16 juli 2022 gaat de FPR officieel in binnen de Europese Unie.

De FPR beschrijft vereisten aan verschillende soorten bemestingsproducten en is hierbij opgedeeld in verschillende productfunctiecategorieën. Denk bijvoorbeeld aan meststoffen, kalkmeststoffen, groeimedia, bodemverbeteraars en biostimulanten. Wanneer deze bemestingsproducten aan de beschreven eisen voldoen, dan mogen ze − voorzien van een CE-markering − vrij verhandeld worden op de Europese markt.

 

CE-markering

Een bemestingsproduct kan een CE-markering krijgen wanneer het vermoeden van conformiteit aan de FPR bestaat. CE staat voor ‘Conformité Européenne’ en wordt in de hele Europese Unie erkend. Verschillende toezichthouders controleren vervolgens op het gebruik van deze CE-markering (zie NANDO database) en de conformiteit aan de FPR.

 

Geharmoniseerde normen voor analysemethoden

Om op een geharmoniseerde manier te kunnen bepalen of een bemestingsproduct conform de eisen van de FPR is, heeft de Europese Commissie aan CEN (het Europese normalisatie-instituut) het mandaat gegeven om Europese normen op te stellen die de analysemethoden voor deze bemestingsproducten beschrijven. In dit proces hebben verschillende marktpartijen, overheden, onderzoeksinstellingen en belangenbehartigers afspraken gemaakt over de exacte invulling van deze normen.

 

Publicatie Technical Specifications

Naar aanleiding van de FPR zijn 82 nieuwe normdocumenten gepubliceerd: de zogenaamde Technical Specifications (zie het volledige overzicht hieronder). Deze Technical Specifications beschrijven verschillende analysemethoden, en moeten de komende tijd gevalideerd worden. Daarna worden de documenten geüpdatet met de verkregen prestatiekenmerken, waarbij ervaringen van laboratoria met deze methoden meegenomen worden. Deze geüpdatete documenten zijn geharmoniseerde normen waarvan de publicatie staat gepland staat voor 2024-2025.

 • NVN-CEN/TS 17700-1:2022 ‘Biostimulanten – Claims – Deel 1: Algemene principes’
 • NVN-CEN/TS 17700-2 ‘Biostimulanten – Claims – Deel 2: Efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen als gevolg van het gebruik van biostimulanten bij planten’
 • NVN-CEN/TS 17700-3:2022 ‘Biostimulanten – Claims – Deel 3: Tolerantie voor abiotische stress als gevolg van het gebruik van biostimulanten bij planten’
 • NVN-CEN/TS 17700-4:2022 ‘Biostimulanten – Claims – Deel 4: Bepaling van kwaliteitskenmerken als gevolg van het gebruik van biostimulanten bij planten’
 • NVN-CEN/TS 17700-5:2022 ‘Biostimulanten – Claims – Deel 5: Bepaling van de beschikbaarheid van beperkte voedingsstoffen in de bodem of rhizosfeer’
 • NVN-CEN/TS 17701-1:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van specifieke elementen – Deel 1: Oplossen in koningswater voor een daaropvolgende bepaling van elementen’
 • NVN-CEN/TS 17701-2:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van specifieke elementen – Deel 2: Bepaling van de totale hoeveelheid Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu en Zn’
 • NVN-CEN/TS 17701-3:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van specifieke elementen – Deel 3: Bepaling van het kwikgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17702-1:2022 ‘Biostimulanten – Bemonstering en monstervoorbewerking – Deel 1: Bemonstering’
 • NVN-CEN/TS 17702-2:2022 ‘Biostimulanten – Bemonstering en monstervoorbewerking – Deel 2: Monstervoorbewerking’
 • NVN-CEN/TS 17703:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van het chroom-6 gehalte’
 • NVN-CEN/TS 17704:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van het droge stof gehalte’
 • NVN-CEN/TS 17705:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van het gehalte fosfonaten’
 • NVN-CEN/TS 17706:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van het anorganisch arseengehalte’
 • NVN-CEN/TS 17707:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van het gehalte gisten en schimmels’
 • NVN-CEN/TS 17708:2022 ‘Biostimulanten – Monstervoorbewerking voorafgaande aan een microbiële analyse’
 • NVN-CEN/TS 17709:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van Azotobacter
 • NVN-CEN/TS 17710:2022 ‘Biostimulanten – Detectie van Listeria monocytogenes
 • NVN-CEN/TS 17711:2022 ‘Biostimulanten – Detectie van Vibrio
 • NVN-CEN/TS 17712:2022 ‘Biostimulanten – Detectie van Staphylococcus aureus
 • NVN-CEN/TS 17713:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van Azospirillum
 • NVN-CEN/TS 17714:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van de concentratie van micro-organismen’
 • NVN-CEN/TS 17715:2022 ‘Biostimulanten – Detectie van Shigella
 • NVN-CEN/TS 17716:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van Escherichia coli’
 • NVN-CEN/TS 17717:2022 ‘Biostimulanten – Detectie van Salmonella
 • NVN-CEN/TS 17718:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van Rhizobium
 • NVN-CEN/TS 17719:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van het anaerobe kiemgetal’
 • NVN-CEN/TS 17720:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van Enterococcaceae’
 • NVN-CEN/TS 17721:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van de pH in vloeibare microbiële biostimulanten/pH in microbiële producten – Bepaling van de pH’
 • NVN-CEN/TS 17722:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van mycorrhiza schimmels’
 • NVN-CEN/TS 17723:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van het chloride gehalte’
 • NVN-CEN/TS 17724:2022 ‘Biostimulanten – Terminologie’
 • NVN-CEN/TS 17725:2022 ‘Biostimulanten – Bepaling van de hoeveelheid (aangeduid in massa of volume)’
 • NVN-CEN/TS 17728:2022 ‘Organische bodemverbeteraars – Bepaling van specifieke parameters’
 • NVN-CEN/TS 17729:2022 ‘Bodemverbeteraars – Bepaling van specifieke parameters’
 • NVN-CEN/TS 17730:2022 ‘Compost- en digestaateigenschappen bij gebruik in bemestingsproducten’
 • NVN-CEN/TS 17731:2022 ‘Groeimedia – Bepaling van specifieke parameters’
 • NVN-CEN/TS 17732:2022 ‘Bodemverbeteraars – Terminologie’
 • NVN-CEN/TS 17733:2022 ‘Bodemverbeteraars en groeimedia – Bemonstering en monstervoorbereiding’
 • NVN-CEN/TS 17751:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van specifieke parameters in ammoniumnitraat houdende meststoffen met een hoog stikstofgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17752:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van specifieke inhibitoren’
 • NVN-CEN/TS 17753:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van specifieke contaminanten’
 • NVN-CEN/TS 17754:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van specifieke micronutriënten’
 • NVN-CEN/TS 17755:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van specifieke parameters’
 • NVN-CEN/TS 17756:2022 ‘Organische, organominerale en anorganische meststoffen – Bepaling van het chloridegehalte’
 • NVN-CEN/TS 17757:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van specifieke nutriënten’
 • NVN-CEN/TS 17758:2022 ‘Meststoffen en kalkmeststoffen – Bepaling van het chloridegehalte gebruik makend van een potentiometrische titratie’
 • NVN-CEN/TS 17759:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van de pH in een oplossing van ammoniumnitraatmeststoffen met een hoog stikstofgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17760:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van de deeltjesgrootte bij ammoniumnitraatmeststoffen met een hoog stikstofgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17761:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van het chloridegehalte in ammoniumnitraatmeststoffen met een hoog stikstofgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17762:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van het kopergehalte in ammoniumnitraatmeststoffen met een hoog stikstofgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17764:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van de concentratie vrije, gecheleerde of gecomplexeerde micronutriënten en de aanwezige chelaat- en complexvormers in samengestelde anorganische meststoffen met micronutriënten’
 • NVN-CEN/TS 17765:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het biuretgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17766:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Extractie met behulp van water voor een daaropvolgende bepaling van elementen’
 • NVN-CEN/TS 17767:2022 ‘Organominerale meststoffen – Extractie van fosfor met behulp van mierenzuur voor een daaropvolgende bepaling van fosfor gebruik makend van ICP-AES’
 • NVN-CEN/TS 17768:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Oplossen in koningswater voor een daaropvolgende bepaling van elementen’
 • NVN-CEN/TS 17769:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het kwikgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17770:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het totale gehalte aan specifieke elementen gebruik makend van ICP-AES na het oplossen in koningswater’
 • NVN-CEN/TS 17771:2022 ‘Organische en anorganische meststoffen – Bepaling van het stikstofgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17772:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van specifieke parameters’
 • NVN-CEN/TS 17773:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het droge stof gehalte’
 • NVN-CEN/TS 17774:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het gehalte specifieke elementen na extractie met behulp van water’
 • NVN-CEN/TS 17775:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het anorganisch arseengehalte’
 • NVN-CEN/TS 17776:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het organisch koolstofgehalte’
 • NVN-CEN/TS 17777:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van specifieke elementen’
 • NVN-CEN/TS 17778:2022 ‘Organische en organominerale meststoffen – Bepaling van het chroom-6 gehalte door chromatografie’
 • NVN-CEN/TS 17779:2022 ‘Organominerale meststoffen – Extractie van fosfor oplosbaar in neutrale ammoniumcitraat (NAC) voor een daaropvolgende bepaling van fosfor gebruik makend van ICP-AES’
 • NVN-CEN/TS 17780:2022 ‘Organische, organominerale en anorganische meststoffen – Detectie van Salmonella
 • NVN-CEN/TS 17781:2022 ‘Organische, organominerale en anorganische meststoffen – Detectie van Escherichia coli
 • NVN-CEN/TS 17782:2022 ‘Bemestingsproducten – Bepaling van de stabiliteit van meststoffen die micronutriëntchelaten bevatten bij verschillende pH’s’
 • NVN-CEN/TS 17783:2022 ‘Bemestingsproducten – Bepaling van de stabiliteit van meststoffen die micronutriëntcomplexen bevatten’
 • NVN-CEN/TS 17784-1:2022 ‘Organominerale meststoffen – Identificatie van complexvormers – Deel 1: Methode gebruik makend van UV-Vis spectrofotometrie en gravimetrie’
 • NVN-CEN/TS 17784-2:2022 ‘Organominerale meststoffen – Identificatie van complexvormers – Deel 2: Methode gebruik makend van hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC)’
 • NVN-CEN/TS 17785:2022 ‘Organominerale meststoffen – Bepaling van chelaat- en complexvormers’
 • NVN-CEN/TS 17786-1:2022 ‘Anorganische meststoffen met micronutriënten – Bepaling van het gehalte gecheleerde micronutriënten en de gecheleerde micronutriënten ten opzichte van de totale hoeveelheid micronutriënten – Deel 1: Behandeling met kationenuitwisselingshars’
 • NVN-CEN/TS 17786-2:2022 ‘Anorganische meststoffen met micronutriënten – Bepaling van het gehalte gecheleerde micronutriënten en de gecheleerde micronutriënten ten opzichte van de totale hoeveelheid micronutriënten – Deel 2: Bepaling van EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA of EDDS’
 • NVN-CEN/TS 17787:2022 ‘Bemestingsproducten – Stabiliteit van chelaat- en complexvormers’
 • NVN-CEN/TS 17788:2022 ‘Organominerale meststoffen – Bepaling van de fractie gecomplexeerde micronutriënten’
 • NVN-CEN/TS 17789-1:2022 ‘Organominerale meststoffen – Identificatie van chelaatvormers – Deel 1: Bepaling van EDTA, HEEDTA en DTPA gebruik makend van ionchromatografie’
 • NVN-CEN/TS 17789-2:2022 ‘Organominerale meststoffen – Identificatie van chelaatvormers – Deel 2: Bepaling van Fe gecheleerd door [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA en HBED, of de hoeveelheid chelaatvormers gebruik makend van ionpaarchromatografie’
 • NVN-CEN/TS 17790:2022 ‘Organominerale meststoffen – Bepaling van het gehalte gecheleerde micronutriënten en de gecheleerde micronutriënten ten opzichte van de totale hoeveelheid micronutriënten gebruik makend van kationenuitwisselingshars’
 • NVN-CEN/TS 17791:2022 ‘Anorganische meststoffen – Bepaling van chelaat- en complexvormers’

 

Wilt u de verdere ontwikkeling van de geharmoniseerde normen volgen?

Als u de ontwikkelingen van normen op het gebied van analysemethoden voor bemestingsproducten nader wilt volgen, of ook inspraak wilt in de methoden, dan nodigt NEN u uit om deel te nemen in de normcommissie(s) ‘Meststoffen’, ‘Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten’ en/of ‘Biostimulanten’. Deze normcommissies fungeren als een breed platform waarin vertegenwoordigers van de private sector, brancheverenigingen, de wetenschap en de overheid elkaar ontmoeten en besluiten nemen over normen. Ze behartigen de Nederlandse belangen binnen de Europese Technische commissies CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’, CEN/TC 223 ‘Soil improvers and growing media’ en CEN/TC 455 ‘Plant biostimulants’, en de mondiale technische commissie ISO/TC 134 ‘Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances’. Ze verzorgen hierbij de Nederlandse inbreng voor de internationale ontwikkeling van normen.