Nieuwe subsidieregeling voor bomen in Overijssel

Deze zomer stelt de provincie Overijssel vanuit het project ‘Iedereen een Boom’ een nieuwe subsidieregeling open voor kleinschalige boomaanplant. Met de subsidie kunnen inwoners als maatschappelijk initiatief een deel van hun kosten voor bomen vergoed krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief met een buurt of buurtschap, bedrijf of (zorg)instelling. Het is goed uw klanten hierover te informeren.

Wat houdt de subsidie in?
50% van de kosten van de aanschaf van bomen of bosplantsoen, boompalen, boombanden en grondverbeteraar kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 2.500,-. Het minimumbedrag dat de provincie kan subsidiëren is € 500,-. Dat betekent dus dat er voor minstens € 1.000,- moet worden aangeschaft.

Wie komt in aanmerking?
De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. De provincie hoopt hiermee maatschappelijke initiatieven te stimuleren om de komende tijd bomen te planten met een verhaal; bijvoorbeeld bomen met een bijzondere betekenis voor de buurt. Daarbij is maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Daarom moeten minimaal vijf betrokkenen de aanvraag ondersteunen. Dit betekent dat het projectidee vanuit de samenleving komt of dat inwoners van Overijssel sterk worden betrokken bij de planontwikkeling, uitvoering of het gebruik van de bomen.

Subsidie voor komend plantseizoen beschikbaar
Het is mogelijk om komend plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Voor bomen die iemand tussen oktober 2021 en maart 2022 wil gaan planten kan vanaf 1 augustus 2021 op basis van een offerte een aanvraag worden ingediend voor de subsidieregeling. Het moet gaan om nieuwe bomen: de geplante bomen mogen geen compensatie voor herplant van gekapte of nog te kappen bomen zijn. De provincie raadt aan voor de aanplant advies in te winnen bij een hovenier of kweker, een kijkje nemen op de kennisbank of een mail te sturen naar  iedereeneenboom@overijssel.nl.