Nieuwe subsidie wolvenrasters: voor meer dieren en voor heel Gelderland

Vanaf 11 april 2024 kunnen álle Gelderse houders van weidedieren een subsidie aanvragen bij provincie Gelderland voor wolfwerende rasters. Naast uitbreiding van de diersoorten, breidt de provincie ook het gebied uit. De subsidieregeling geldt voor heel Gelderland. 

Provincie Gelderland stelt de komende 3 jaar in totaal € 3 miljoen beschikbaar voor de nieuwe regeling. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het nemen van preventieve maatregelen in de vorm van wolfwerende rasters. Het maximale subsidiebedrag per individuele aanvraag is € 20.000.  De subsidie geldt voor buiten verblijvende runderen, schapen, geiten, varkens, paarden, ezels, pony’s, lama’s, alpaca’s, damherten en edelherten.

Aanvragen vanaf 11 april

De subsidie is vanaf 11 april 2024 aan te vragen via de provinciale website: Voorkomen van schade door wolven (gelderland.nl). Op deze pagina staan alle subsidievoorwaarden. Ook staan er factsheets met rekenvoorbeelden per diersoort of een combinatie van diersoorten, zodat u snel kunt zien hoe hoog de tegemoetkoming zal zijn.
Veehouders die vóór openstelling van de regeling op 11 april investeringen voor een wolfwerend raster hebben gedaan, en op dat moment niet in aanmerking kwamen voor een regeling, kunnen deze met terugwerkende kracht indienen. Het is nu ook mogelijk om voorafgaand aan de aanschaf van wolfwerende maatregelen subsidie aan te vragen. De maatregelen moeten wel binnen 3 maanden zijn uitgevoerd.

Voorwaarden

Een wolfwerend raster moet aan bepaalde voorwaarden voldoen waarover consensus bestaat. Dit betekent: een raster van minimaal 120 cm hoog, voorzien van stroomdraden, met hoogstens 20 cm tussen de onderste draden (en maximaal 20 cm vanaf maaiveldhoogte) en een spanning van ten minste 4.5 kV. Overige voorwaarden en bepaling van een wolfwerend raster staan op de website van BIJ12 Wolven – BIJ12. Gemaakte uren (arbeid) worden niet vergoed.

Huidige subsidieregeling en calamiteitenregeling vervallen

De nieuwe regeling is een uitbreiding van de subsidie voor schapen- en geitenhouders binnen aangewezen leefgebied van de wolf. Voor gevallen daarbuiten was er een calamiteitenregeling, waarbij schapen- en geitenhouders subsidie aan konden vragen voor wolfwerende rasters wanneer er in één week twee aanvallen binnen één gemeente (of aangrenzende gemeente) waren. Met ingang van de nieuwe brede subsidieregeling op 11 april 2024 vervallen die twee regelingen.

Minimale bescherming

Provincie Gelderland realiseert zich dat bescherming van al het Gelders vee niet van vandaag op morgen geregeld is. Dat is ook niet van veehouders te verwachten. De nieuw ontstane realiteit vraagt om gewenningstijd en tijd om daarop in te spelen. Met de nieuwe subsidieregeling wil de provincie alle houders van weidedieren helpen om aan de minimale bescherming te kunnen voldoen. In gevallen waar toch blijkt dat wolfwerende rasters meermaals door wolven overwonnen worden, wil ze ingrijpen. Lees meer over de wolf in Gelderland.