Nieuwe RT-PCR toetsen voor plantmateriaal tuinbouwgewassen

Naktuinbouw introduceert nieuwe RT-PCR’s voor detectie van AMV, ArMV, BBWV1-2, CLRV, HVX, NXV, RpRSV, TBRV/BRSV en TSV in bladmateriaal van tuinbouwgewassen. Naktuinbouw Laboratoria blijft de sector ondersteunen door nieuwe toetsen te ontwikkelen die helpen bij diagnose van planten met symptomen of juist het controleren op en garanderen van vrijheid van bepaalde virussen.

RNA op snelle manier vermeerderen met RT-PCR
Dit gebeurt met behulp van pathogeenspecifieke bouwstenen. De toename van het RNA kan op elk moment digitaal gevolgd worden. Hierdoor is het mogelijk om sneller en met meer zekerheid te bevestigen of het pathogeen aanwezig is.

Virussen

 • Alfalfa mosaic virus (AMV, luzernemozaïekvirus) komt wereldwijd in veel groente- en siergewassen voor, als ook in fruitgewassen. Het virus wordt via verschillende soorten bladluis verspreid.
 • Broad bean wilt virus-1 en -2 (BBWV1-2, tuinbonenverwelkingsvirus-1,-2) komen wereldwijd voor in een breed scala aan gewassen. Deze virussen worden verspreid door meerdere soorten bladluizen.
 • Hosta Virus X (HVX) komt wereldwijd voor in Hosta en Nerine Virus X (NXV) in gewassen als Nerine en Agapanthus. Beide virussen behoren tot de potexvirussen en worden door besmet sap overgebracht (mechanische verspreiding).
 • Tobacco streak virus (TSV, tabaksstrepenvirus) heeft ook een brede waardplantreeks, zowel in groente- als siergewassen. Het virus kan door middel van pollen op een mechanische wijze door trips worden overgebracht van de ene naar de andere plant.
 • Arabis mosaic virus (ArMV, Arabis-mozaïekvirus), Cherry leaf roll virus (CLRV, kersenbladrolvirus), Raspberry ringspot virus (RpRSV, frambozen-kringvlekkenvirus) en Tomato black ring virus (TBRV, tomatenzwartkring-virus) komen van origine in Europa voor, maar zijn ondertussen ook vanuit andere werelddelen gerapporteerd. De virussen worden verspreid via de nematode Longidorus (RpRSV, TBRV/BRSV) of Xiphinema (ArMV, CLRV). Vroeger werd Beet ringspot virus (BRSV) ook tot TBRV gerekend.


Nieuwe toetsen voor plantmateriaal tuinbouwgewassen

 • AMV, ArMV, BBWV-1-2, CLRV, HVX, NXV, RpRSV, TBRV-BRSV of TSV of in plant
  • Monster: maximaal 25 bladeren
  • Tarief PCR-basistoets: € 71,50
  • Duur basistoets: 4 dagen


*
Voor basisbedragen zie tarievenlijst 2021