Nieuwe regels voor mest uitrijden en rustgewassen

De regels voor het uitrijden van mest veranderen binnenkort. De uitrijddatum voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland verschuift met een maand. Ook is het vanaf dit jaar verplicht om één keer in de 4 jaar een rustgewas te telen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt op dit moment aan het vastleggen van de nieuwe regels. Het ministerie verwacht dat dit in de eerste helft van februari 2023 klaar is. Vanaf dat moment worden de regels van kracht.

De regels zijn nu nog niet definitief. Aan de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen.

Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart

Het plan is om de uitrijddatum voor drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland een maand op te schuiven. Dat mag straks vanaf 16 maart in plaats van 16 februari. De einddatum verandert niet. Uitrijden mag tot en met 31 augustus.

Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. De verwachte lijst met vroege gewassen verschijnt zo snel mogelijk op de RVO website. U geeft in Mijn percelen aan RVO door op welk perceel u dit gewas teelt. Het stappenplan kan u daarbij helpen. U doet dat uiterlijk 24 uur voordat u dit perceel gaat bemesten.

Vaste strorijke mest

De periode voor het uitrijden van vaste strorijke mest wordt ruimer. Op grasland en bouwland op zand- en lössgrond mag u straks van 1 januari tot en met 31 augustus uitrijden. Dit was eerder van 1 februari tot en met 31 augustus.

Rotatie rustgewassen

Het telen van rustgewassen wordt verplicht. Op al uw percelen landbouwgrond op zand- en lössgrond teelt u één keer per 4 jaar een rustgewas. RVO begint te tellen in 2023. De lijst met rustgewassen verschijnt zo snel mogelijk op de RVO website.