Nieuwe mijlpaal in ontwikkeling Business Centre Treeport

Na maanden van overleg en onderhandelingen is een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van Business Centre Treeport (BCT). Op dinsdag 29 juni 2021 kwamen BCT E4 B.V. en BCT E5 B.V. en de Coöperatieve Rabobank U.A. tot een financial close. Een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling, want deze financial close maakt de weg vrij voor de plaatsing van twee Nordex-windmolens. Deze windmolens maken deel uit van de 28 windmolens die langs de A16 in West-Brabant zullen worden geplaatst.

Twee van de achtentwintig te plaatsen windmolens komen alvast op het BCT-terrein te staan. Business Centre Treeport staat voor circa 62 hectare boomteeltbusiness op de grens van Nederland en België, in de gemeente Zundert (NL) en Hoogstraten (B). Dit in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein ligt aan de A16/E19 en heeft een thematisch filter, dat volledig is gericht op de boomteeltsector. 

De twee Nordex-windmolens die worden geplaatst, zijn van Duitse makelij en inmiddels besteld. Het gaat om stille N149-typen, die veel vermogen opleveren. Dit blijkt de ideale combinatie te zijn voor plaatsing op een terrein, in de nabijheid van werklocaties. Handige bijkomstigheid is dat de rotorbladen verwarmd kunnen worden, zodat het mogelijk is om de molens gepland ijsvrij te maken.

Het plaatsen van de windmolens E4 en E5 is een groot onderdeel van de missie van BCT: het verduurzamen van de boomkwekerijsector. De windmolens die zullen worden geplaatst zullen energie opwekken voor het bedrijventerrein. Die energie wordt bovendien nog aangevuld door energie die wordt opgewekt via zonnepanelen op de daken van de nog te plaatsen gebouwen. 

Hoewel het nog even zal duren voor die zonnepanelen geplaatst kunnen worden en voordat de molens volledig zijn opgebouwd, zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Deze nieuwe mijlpaal is dankzij de inzet van alle betrokken partijen en stakeholders inmiddels wél gerealiseerd.