Nieuwe draagvlaktoets Bloemenbureau Holland

In de week van 15 tot en met 21 januari 2024 kunnen (groot)handelaren zich in een online draagvlaktoets alsnog uitspreken over de invoering van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de financiering van de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. 

Begin september werd door een vertegenwoordigende groep van handelsbedrijven een akkoord bereikt over een nieuwe heffingsgrondslag op basis van de verkoopomzet.
De door kwekers uitgebrachte stemmen in de draagvlaktoets van maart/april 2023 zijn en blijven rechtsgeldig. Kwekers spraken zich daarbij in overgrote meerderheid (79%) uit voor een AVV. Daarmee is een nieuwe draagvlaktoets alleen onder handelaren voldoende om uiteindelijk een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor kwekers en handelaren te kunnen indienen. 

Nieuwe grondslag
Uitgangspunt voor de initiatief nemende handelspartijen is een heffingsgrondslag voor de handel die simpel en uitvoerbaar is. Op basis van de nieuwe grondslag wordt geheven over de totale verkoopomzet (dus niet langer op de inkoopwaarde) op holdingniveau van in Nederland gevestigde handelsbedrijven.
(Groot)handelspartijen dragen af over de geconsolideerde omzet, wanneer zij meer dan 50 procent van de totale omzet realiseren uit de handel in bloemen en kamerplanten. De nieuwe heffingsgrondslag kent drie staffels: 0,06 procent over de eerste € 33 miljoen totale verkoopomzet, gevolgd door 0,05 procent over de verkoopomzet tussen € 33 miljoen en € 150 miljoen. Daarboven geldt een tarief van 0,03 procent over de geconsolideerde verkoopomzet. 

Online stemming
Deze nieuwe heffingsgrondslag voor handelspartijen ligt voor in de komende draagvlaktoets. Directeuren, eigenaren en directeuren-grootaandeelhouders van in Nederland gevestigde handelsbedrijven kunnen van 15 tot en met 21 januari 2024 deelnemen aan een online stemming.