Nieuwe Buxus-promotie via iBulb. Meedoen?

De eerste aanmeldingen voor de nieuwe Buxus-promotie via iBulb zijn binnen. In totaal zijn minimaal 20 enthousiaste ondernemers nodig om de promotie daadwerkelijk te kunnen opzetten. Tot uiterlijk zaterdag 2 april is de mogelijkheid tot inschrijven.

Is Buxus belangrijk voor uw bedrijf, in de vermeerdering, teelt en/of handel? Meld u dan aan voor deelname.

Hoe gaat de promotie eruit zien?
Net zoals bij Perennial Power (vaste planten) en Roses4Gardens (rozen) zal de Buxus-promotie via iBulb rusten op drie pijlers: een website als basis van alle activiteiten, persberichtgeving in diverse talen en een beeldbank met sfeervolle, professionele foto’s van Buxus in allerlei toepassingen. Bekijk op LTO-YouTube de werkwijze van iBulb bij gewaspromotie, gepresenteerd door Anne Verdoes (iBulb) op de afgelopen digitale bijeenkomst (9 februari).

Er zal een nieuwe Buxus-site met een eigen huisstijl worden ontwikkeld. Passende PR en een fotoshoot rond Buxus die gericht is op zowel de consumentenmarkt als de tuinaanlegmarkt. Ook zal het schrijven van persberichten starten, met vertaling in het Engels, Duits en Frans: zodat de promotie in Nederland, België, Engelstalige landen, Duitstalige landen en Frankrijk kan gaan lopen. Bekijk op LTO-YouTube de mogelijkheden met Buxus, gepresenteerd door Anne Verdoes (iBulb).

Wat levert de promotie u en onze sector op?
Een beter imago van Buxus in de afzetketen tot en met eindgebruikers zoals consumenten en hoveniers. Dit zal helpen bij een comeback van Buxus op de markt, waardoor afnemers en eindgebruikers vertrouwen terugwinnen in het gewas. Mogelijk kan dan ook de verkoop verbeteren danwel toenemen.

De 60 deelnemers aan Perennial Power en de 20 deelnemers aan Roses4Gardens doen mee aan hun collectieve gewaspromotie omdat ze het belang ervan inzien, eensgezind zijn en het volste vertrouwen erin hebben. Ze doen mee uit passie voor het gewas, en omdat ze een goed gevoel hebben bij de collectieve promotie. De inhoud hiervan bepalen ze zelf.

Hoeveel gaat deelname kosten?
Er is tegen de €20.000 nodig om de Buxus-promotie te kunnen opbouwen volgens de pijlers die iBulb ook bij Perennial Power en Roses4Gardens hanteert. Het idee is om bij Buxus dezelfde deelnemersbijdrage te hanteren als bij Perennial Power: €1.000 per deelnemer per jaar die lid is van LTO (of LTO Noord, ZLTO of LLTB). Niet-leden zouden dan per jaar €1.250 bijdragen.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Download hier het aanmeldformulier (in Word). Vul het in, onderteken het en stuur het op naar info@ltobomenenvasteplanten.nl. Bij vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij Arno Engels, arno@ltobomen.nl. Lees hier een eerder verslag van de Buxus-bijeenkomst