Nieuwe aanbevolen rassen voor voedergrassen

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft besloten om 7 nieuwe rassen van Engels raaigras, voedertype, op te nemen op de Aanbevelende Rassenlijst 2024.

De rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De

eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

Engels raaigras – laat doorschietend (weidetype) – diploïde rassen

Maidstone kweker: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen

Fabrizio kweker: DSV AG, Lippstadt (D)

vertegenwoordiger: DSV zaden Nederland B.V. Gennep

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – diploïde rassen

Barlevel kweker: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen

Norwich kweker: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen

Probus kweker: DLF A/S, Roskilde (DK)

vertegenwoordiger: DLF B.V., Kapelle

Meltruck kweker: ILVO – Plant, Melle (B)

vertegenwoordiger: DLF B.V. Kapelle

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – tetraploïde rassen

Astrian kweker: DLF A/S, Roskilde (DK)

vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen

worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 – 81 33 56 33

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en

met bronvermelding “CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2024”.Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research