Nieuw convenant voor duurzame visserij: van boord tot bord en lancering ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning

Vlaams minister voor Visserij Hilde Crevits, de Rederscentrale, Natuurpunt, het ILVO, het Departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen hebben in Oostende het nieuwe Vlaamse convenant voor duurzame visserij 2021-2025 “Op koers naar duurzaamheid” ondertekend. De zes partners engageren zich om werk te maken van duurzame, kwalitatieve en verse lokale vis en dragen hiermee bij aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. De ambities van het nieuwe convenant situeren zich op drie verschillende niveaus: beschermen van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving, produceren en verwerken aan wal van de visvangst op zee, en consumeren en communiceren richting consument.

“Onze vissers staan in voor kwalitatieve vis van aan boord tot op ons bord. Samen met de partners hechten we een groot belang aan duurzaamheid. Duurzaamheid op het vlak van visvangst maar ook op vlak van goede omstandigheden en veiligheid voor de bemanning en het correct informeren van de consument. Met dit derde convenant, bewandelen we deze weg de volgende jaren verder. Vissers en natuurbeschermers gaan in dialoog om de kennis over de ecosystemen op zee te verhogen. Vissers verzamelen data op zee voor wetenschappelijk onderzoek, waarna wetenschappers deze kunnen verwerken tot heldere aanbevelingen voor de vissers. Zo kan onze Vlaamse visserij verder duurzaam evolueren en de consument verse vis garanderen die hoog scoort op vlak van kwaliteit mét respect voor het biologische milieu op zee.” – Hilde Crevits

Visserij verduurzaamt
Met de twee afgelopen convenanten werden al tal van innovatieve projecten opgezet zoals het project ‘Valduvis’. De consument kiest steeds bewuster voor duurzame voedingsproducten. Om hieraan te beantwoorden, werd in juni 2018 de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning gelanceerd op de veilklok in alle Belgische veilingen.

Deze erkenning wordt toegekend aan rederijen die voldoende inspanningen leveren op vlak van duurzaamheid. Het is gebaseerd op objectieve en wetenschappelijk duurzaamheidscriteria door een onderzoeksteam van het ILVO.

Wegens grote interesse vanuit de handel werden verdere stappen gezet om het bestaande erkenningssysteem uit te breiden en eveneens op de markt te gebruiken. Het gaat hier zowel om de eerste aankoper, de verwerker, de loonwerker, de onderaannemer en andere tussenpersonen op de weg tussen eerste verkooppunt en consument. Indien zij volgens een audit voldoen aan alle bepalingen dan krijgen ook zij een certificaat voor één jaar. De eerste audits werden ondertussen met succes afgerond en de eerste certificaten werden dan ook aan de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkende marktdeelnemers uitgereikt.

Geïnteresseerde marktdeelnemers kunnen zich via de vernieuwde ‘Visserij Verduurzaamt’-website (www.visserijverduurzaamt.be) aanmelden bij de Rederscentrale. Ook restaurants, cateraars of overheidsdiensten en bedrijven die vismaaltijden aanbieden kunnen zich aanmelden. Op de nieuwe website is er ook een overzicht terug te vinden van alle gecertificeerde marktdeelnemers en rederijen die de erkenning bezitten. Via ‘Lekker van bij ons’ helpt VLAM de consument om bewust en duurzaam te kiezen voor seizoensvis gevangen door onze vissers en wordt een variatie van recepten aangeboden (www.lekkervanbijons.be/vis).

Lancelot Blondeel – ILVO: “’Visserij Verduurzaamt’ geeft ons het kader om reders te begeleiden richting een betere duurzaamheidsscore en deze inspanningen kenbaar te maken via een markterkenning.”

Sander Meyns – Rederscentrale: “Via ‘Visserij Verduurzaamt’ kunnen gecertificeerde handelaren de consument garanderen dat ze vis aanbieden afkomstig van vissersvaartuigen die voldoen aan de duurzaamheidsnormen. ”

Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits: “Vandaag ondertekenen we samen met verschillende partners voor de derde keer een maatschappelijk convenant voor een duurzame visserij. De vorige convenanten resulteerden in een duurzaamheidserkenning voor de inspanningen die onze vissers leveren. Vandaag geven we het startschot om tot bij de consument te garanderen dat ‘Visserij Verduurzaamt’-vis afkomstig is van visvangst die alle duurzaamheidsnormen respecteert. De centrale boodschap van het convenant “Op koers naar duurzaamheid” 2021-2025 wordt deze keer visueel voorgesteld door een kompas. Een duidelijk signaal dat dit convenant een stevig kompas is en koers zeet richting een duurzame Vlaamse visserij.”