Niet-productieve investeringssteun

Met de steun voor niet-productieve investeringen wil de Vlaamse overheid u als landbouwer nog meer stimuleren om te investeren in het landschap, milieu of biodiversiteit. Dit zijn investeringen die niet direct inspelen op de verhoging van de productie. Het gaat bv. om de aanplant van bomen en hagen, de aanleg van poelen en waterbekkens, maar ook bijenhotels, nestkasten of wildredders komen aan bod.

Vanaf 1 juli 2021 ging de nieuwe regeling voor niet-productieve investeringen van start. Daarmee worden niet alleen de doelstellingen maar ook de types van investeringen die voor betoelaging in aanmerking komen, aanzienlijk uitgebreid. Ook het steunbedrag wordt sterk opgetrokken.

Met niet-productieve investeringen kunt u onder andere bijdragen aan:

  • de landschappelijke ontwikkeling, bv. het aanplanten van hagen of bomen
  • het verhogen van de biodiversiteit en de habitatbescherming, bv. nestkasten, insectenhotels of een arenstripper
  • een verbeterd waterbeheer, bv. de omvorming van gewone naar peilgestuurde drainage of een buffer- en spaarbekken
  • het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodemkwaliteit, bv. plantaardige dammen
 

Als professionele landbouwer kunt u met deze steun ook preventieve maatregelen nemen om schade door wolven aan uw kleine herkauwers, runderen en paarden te voorkomen. Binnen de aangeduide risicozone wolf zult u deze investeringssteun kunnen krijgen om uw omheiningen wolfproof te maken.

Het aanvraagsysteem wordt tegelijk ook administratief eenvoudiger en er wordt sterker ingezet op de begeleiding van landbouwers door organisaties met veel ervaring op het terrein. Zo zijn specifieke investeringen mogelijk om een technisch verantwoordingsadvies te laten opmaken door experten. De kostprijs hiervan en de begeleidingskosten komen (gedeeltelijk) mee in aanmerking voor de steun. Op die manier wil de overheid landbouwers stimuleren investeringen te doen die een positieve impact hebben op het milieu, de biodiversiteit of het landschap.

Meer informatie kan u vinden op de webpagina van Niet-productieve investeringssteun.