Netwerklunch Q-organismen | Een uitbraak in de regio?! Wat is de impact?

Q-organismen vormen een levensgrote bedreiging voor de boomteelt. Als een boktor of een plantenziekte als Xylella – of een van de andere plagen of ziekten op de lijst van q-organismen – wordt aangetroffen kan dat betekenen dat een hele kwekerij of zelfs een complete regio op slot gaat en alle handel voor een bepaalde tijd stilligt. Een ramp met enorme economische schade.

 

Tijdens de netwerklunch op 2 december wordt u helemaal bijgepraat over het thema quarantaine organismen.

  • Wat zijn q-organismen?
  • Wat gebeurt er bij een uitbraak?
  • Wat is de impact voor uw bedrijf?
  • Wat kunt u doen om het risico voor uw bedrijf en regio zo klein mogelijk te houden?
  • Waar vindt u informatie over Q organismen in de boomkwekerij?

Twee sprekers zijn hiervoor uitgenodigd: Kiki Kots, (Onderzoeker fytopathologie, WUR) en Anneke van Dijk (sectorspecialist/specialist plantgezondheid bij LTO Nederland)

Netwerklunch Q-organismen
Vrijdag 2 december 11.30u – 13.30u
Greenport Kantoor (Italiëlaan 1, Hazerswoude-Dorp)