Netwerkbijeenkomst: Veranderende bestrijding knaagdieren

Vanaf 2023 gelden nieuwe regels voor het aanpakken van de overlast door knaagdieren. Het doel: gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperken en indien mogelijk te vermijden. 

 

Wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor de bestrijding op uw bedrijf?

Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om rodenticiden te kopen en te gebruiken, tenzij een speciale opleiding is gevolgd en een geldig licentie in bezit is. 

Wat kunt u doen bij een knaagdierenplaag op uw bedrijf? Het inhuren van een professionele plaagdierbestrijder die geaccrediteerd is, maar ook zij zullen het inzetten van chemische middelen zoveel mogelijk moeten beperken. 

 

Wat zijn de kansen?

Voorkomen van een plaag is dus het belangrijkst. Vanwege de vele vragen die binnenkomen over dit onderwerp wordt op 14 december om 15.30u een netwerkbijeenkomst georganiseerd door Vitelia Agrocultuur i.s.m. Greenport Boskoop. 

Het programma bestaat uit twee delen en zal worden begeleid door een extern deskundige op het gebied van plaagdierbestrijding:

  • Wat betekent de nieuwe regelgeving voor de knaagdierbestrijding voor mijn bedrijf?
  • En welke aanpak kan ik het beste hanteren om een plaag te voorkomen?

De bijeenkomst wordt gehouden op locatie van Vitelia Agrocultuur (Denemarkenlaan 10, Hazerswoude-Dorp). Deelname is gratis, aanmelden kan via onderstaand formulier.