Nederlandse FSC-bossenstandaard gewijzigd

Dankzij FSC-certificering houden we wereldwijd de bossen in stand. Met FSC weten we zeker dat een product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Dat geldt niet alleen voor tropisch bos maar ook voor bos dichtbij, zoals in Nederland.

In Nederland zijn grote terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap FSC-gecertificeerd. Maar ook Kroondomein het Loo, gemeentebossen van bijvoorbeeld Ede, Nunspeet, Bergeijk en Arnhem, stichting IJsselllandschap en landgoed Twickel beheren hun bos volgens de FSC standaard.

De FSC-standaard voor bosbeheer in Nederland (FSC-STD-NLD-02-2018 EN) is de basis voor certificering. Deze standaard is m.i.v. 1 februari 2022 op een aantal onderdelen gewijzigd. De voornaamste wijzigingen betreffen: 

  • Het toevoegen van een nieuwe eis (2b) die de mogelijkheid van omzetting van bos in ander landgebruik (conversie) verder beperkt;  
  • Het toevoegen van een nieuwe eis (52b), die de lijst met opties voor het gebruik van plantmateriaal voor bosaanplant uitbreidt. Daarmee beogen we klimaatslim bosbeheer te faciliteren, waarbij (soms) nieuwe boomsoorten worden aangeplant, die beter bestand zijn tegen klimaatverandering 


De  FSC-Principes en Criteria voor verantwoord bosbeheer zijn wereldwijd van toepassing en worden steeds per land ‘vertaald’ in een nationale standaard. Dankzij de gemeenschappelijke basis zijn nationale FSC-standaarden wereldwijd onderling vergelijkbaar en van een zelfde kwaliteit.

Voor vragen over de standaard kunt u contact opnemen met FSC Nederland: a.alkema@fsc.nl