‘Nederlandse dijken staan onder druk door droogte’

Door klimaatverandering worden we in Nederland steeds vaker geconfronteerd met weerextremen. Dat betekent vaker hevige regenval met een daarbij behorende hoge waterstand. Maar ook steeds langere periodes van droogte. Ook droogte heeft invloed op de waterveiligheid. Het zorgt namelijk voor scheurvorming in de dijken.

Bij enorme droogte kunnen er basten ontstaan in het fundament van een dijk. Vanuit deze barsten volgt dan weer scheurvorming. De mate wordt bepaald door de kwaliteit van het materiaal waarmee een dijk is opgebouwd. Scheurvorming komt vaak voor op veenkades tijdens droge zomers. Veen wordt namelijk erg licht als het opdroogt.

Nieuwe methoden

Het is belangrijk dat dijkenbouwers nieuwe methoden ontwikkelen om de Nederlandse dijken te versterken. Door een bestendig materiaal als klei te gebruiken bij het opnieuw bouwen van de dijken kan dit effect beperkt worden. In een dijk van klei zullen niet zo snel scheuren ontstaan als bij veen. Ook het nat houden van dijken kan een tijdelijke oplossing zijn om scheurvorming te voorkomen.

Maar het belangrijkste voor waterveiligheid is preventie. Bij de bouw van dijken moet al rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Er moet daarom gezocht worden naar duurzame materialen die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Ook de manier van ontwerpen is hierbij belangrijk.

Meer onderzoek

Het is nodig dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de beste methoden voor dijkversterking. Als we in Nederland op dezelfde voet doorgaan als de afgelopen honderd jaar, dan brengen we de veiligheid van ons land in gevaar. Het is nu tijd om actie te ondernemen en te investeren in de ontwikkeling van duurzame oplossingen.