Eerste natuurinclusief Top voor versterking van groen

Vanuit ministeries, provincies, diverse natuurorganisaties en andere partijen is een Agenda Natuurinclusief opgesteld. Het doel is om te komen tot een natuurinclusieve samenleving waarbij natuurwaarden worden vergroot en de positieve kracht van de natuur wordt benut. Diverse ministeries, marktpartijen en maatschappelijke organisaties doen mee, waaronder Koninklijke VHG. Op woensdag 21 juni was de Natuurinclusief Top om de voortgang van de plannen te bespreken. Marc van Rosmalen nam vanuit Koninklijke VHG deel aan het overleg.

Onder andere Minister Van der Wal ging in gesprek met de deelnemers over de tussentijdse resultaten. Vanuit VHG leverden we een bijdrage door te benadrukken welke meervoudige oplossingen onze leden bieden om te komen tot meer ‘natuurinclusief’. Marc: “Wij brengen onze kennis en ervaring in. Doel is om de kansen die deze agenda biedt, te vertalen naar concrete mogelijkheden voor onze leden. We moeten het namelijk concreet gaan maken.” 

Kansen voor álle leden

De Agenda Natuurinclusief is volgens Marc zeer interessant voor alle leden: “Van de kleinere hoveniers tot de grote groenvoorzieners en de boomspecialisten! Concreet hebben we in het Domein Natuurinclusief Bouwen met elkaar besproken hoe we groenprofessionals meer aan de voorkant van de keten kunnen betrekken, hoe we ‘natuurinclusief’ meetbaar kunnen maken en hoe we ‘meer groen’ kunnen waarderen in hypotheken.” 
 

Natuurinclusief bouwen

In de sessie van het domein ‘Bouw’ hebben we gesproken over de volgende doelstellingen:
  • Gebouwen: in 2024 is voor het eerst biodiversiteit vastgelegd in het Bouwbesluit. In 2026 volgt daar een uitbreiding op. De Omgevingswet gaat in op de leefomgeving om de gebouwen.
  • In 2025 komt er een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen met een ondergrens. Gemeenten: in 2026 is elke Nederlandse gemeente aangesloten bij het Natuurnetwerk.
  • Gemeenten (NNG). Binnen het netwerk werkt de stad als ecosysteem en krijgen individuele bouwprojecten een plek.
  • In 2026 hebben 5 grote steden in Nederland zichzelf uitgeroepen tot Nationale Natuurparken.
  • Nationaal: in 2026 bevatten alle gemeentelijke omgevingsplannen een onderdeel Natuurinclusief Bouwen en Ontwikkelen. Alle bouwgerelateerde uitvragen bevatten een natuurinclusieve eis(en).
  • Internationaal: Nederlandse organisaties worden gezien als voorlopers op natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. Nederlandse tools worden gebruikt in het buitenland (focus op Europese Commissie).
Kortom, een ambitieuze agenda die volop kansen biedt voor de leden Koninklijke VHG. Samen we vergroenen we Nederland!
 
Foto: © Tineke Dijkstra