Geïnteresseerd in een windmolen voor uw bedrijf?

Greenport regio Boskoop en LTO Noord hebben hard gewerkt aan ontwikkelingsruimte voor boerderijmolens. Inmiddels is het beleidsmatig mogelijk om een molen te realiseren tot 45 meter ashoogte. Dat betekent dat ondernemers een vergunning kunnen aanvragen.

Greenport regio Boskoop en LTO Noord hebben hard gewerkt aan ontwikkelingsruimte voor boerderijmolens, molens tot 35 meter ashoogte. Windenergie levert zeker voor onze bedrijven voordelen op, onder andere doordat een molen op een kleine aansluiting (3 maal 35 Ampère) gerealiseerd kan worden. In gebieden van te weinig capaciteit op het net, vooral voor zonnepanelen, kan een windmolen worden aangesloten.

Molens tot 45 meter ashoogte

In Greenport regio Boskoop is het ondertussen beleidsmatig mogelijk om een molen te realiseren tot 45 meter ashoogte. Dat betekent ook dat ondernemers een vergunning kunnen aanvragen, in de rest van de gemeente Alphen aan den Rijn (nog) niet. In de intergemeentelijke structuurvisie (zie visiekaart) voor de Greenport regio Boskoop staat dat molens tot 45 meter ashoogte mogen worden geplaatst in het boom- en sierteeltgebied net zoals in het glastuinbouwgebied. Via deze link kan je de structuurvisie inzien (zie visiekaart om te bepalen of op jouw bedrijf een molen tot 45 meter geplaatst mag worden).

Collectieve aanvraag

Vanuit Greenport regio Boskoop en LTO Noord willen we leden ondersteunen door het aanbieden van een collectieve aanvraag. Om dat mogelijk te maken voeren we een inventarisatie uit. Belangrijk is dat ondernemers zich melden als ze interesse hebben en mee willen met de aanvraag. Om een aanvraag te kunnen doen is het verstandig vooraf te verkennen of een business case mogelijk is. Belangrijk om vooral meerdere aanbieders te vragen een offerte te aan te leveren zodat u een keuze kunt maken welke soort molen (en ashoogte) het beste verdienmodel oplevert. Met een business cases onder de arm kunnen we naar het gemeentehuis!

Heeft u keus gemaakt voor een type molen (en ashoogte)? Meld je bij Erwin Haveman, projectleider Duurzame Energie & Mobiliteit (ehaveman@ltonoord.nl)! Deze open uitnodiging sluit uiterlijk 1 november 2022.