Modernisering en versterking van teeltareaal

De modernisering van het teeltareaal is in de regio Boskoop, met nog honderden kleine kwekerijen, een doorlopend proces. Jonge, toekomstgerichte ondernemers kunnen hun bedrijven verder ontwikkelen dankzij de herstructurering van verouderde kwekerijen van stoppers.

 

SBGB speelt een belangrijke rol in het optimaliseren van het Boskoopse boomkwekerijgebied. Oriënteren, veel gesprekken voeren, weten welke plannen er leven bij ondernemers; het is veelal maatwerk. Soms worden er grote stappen gezet, wanneer meerdere verouderde kwekerijen naast elkaar vrijkomen en door een jongere ondernemer samengevoegd worden tot één modern kavel.

Herverkaveling

Herverkaveling is een effectieve methode om samen met naburige kwekers een schaalvergroting te realiseren. Kwekers met de wens om hun bedrijf uit te breiden óf juist willen beëindigen, kunnen contact opnemen met de kavelcoach van de SBGB. De kavelcoach zoekt mee naar een passende oplossing voor de versterking en modernisering van de Greenport. Vaak gaat het daarbij om herverkaveling, samenvoeging en herstructurering van kavels. Hierdoor ontstaan weer toekomstbestendige en verkoopbare percelen. 

Kavelcoöperatie

Eén van de mogelijkheden is een kavelcoöperatie. Wanneer verkoop van een kwekerij een probleem wordt, doordat geen opvolger in beeld is, de waarde van de kwekerij is gedaald of de omvang te klein, dan kan een kavelcoöperatie soms een uitkomst bieden. 

Dankzij de kavelcoöperatie is het mogelijk om samen met naburige kwekers op projectmatige wijze een schaalvergroting te realiseren waardoor een toekomstbestendig en waardeverhogend verkoopperceel ontstaat. De verkoopwaarde van het nieuw gerealiseerde perceel is daarmee beter dan de waarde bij verkoop van de losse kleinere percelen. En de koper heeft een kant-en-klaar perceel en kan starten zonder zich het hoofd te hoeven breken over het voeren van een procedure, slootdemping e.d.

Door slimme combinaties van grondinbreng, ruilverkaveling, optiefonds, ledenbijdragen, ruimte voor ruimte, uitgestelde betaling en inzet van bijvoorbeeld het Nationaal Groenfonds is de overbrugging in tijd en geld, vanaf de start van het project tot daadwerkelijke verkoop, beter te maken.