Meer mogelijk bij tijdelijke overdracht productierechten

Heeft u dit jaar als veehouder productierechten over of nodig? Dan kunt u deze rechten tijdelijk overdragen of overnemen (leasen). Heeft u niet genoeg rechten? U kunt een overdracht voor de teruglease nu al doen als de heenlease nog niet verwerkt is.

Te weinig rechten?

Heeft u te weinig rechten? Door een aanpassing in het formulier Overdracht productierechten op mijn.rvo.nl kunt u meteen een teruglease melden. Ook als de heenlease nog niet verwerkt is. U hoeft dus niet meer te wachten. Doe de teruglease bij voorkeur zo snel mogelijk na de heenlease.

Tijdelijke overdracht met meer partijen
Doet u een tijdelijke overdracht met meer partijen? Dan kunt u een volgende overdracht ook al melden als u nog niet genoeg rechten heeft. Dit kan alleen als alle partijen de overdrachten in hetzelfde kalenderjaar melden.

Meer weten?
Lees meer op Handel met fosfaatrechten melden of Handel met productierechten varkens en pluimvee.