Meer Bomen Nu weer van start

Meer Bomen Nu geeft gratis bomen en struiken weg om klimaatverandering te remmen en de biodiversiteit te herstellen. Vanaf maandagochtend 12 juli kan iedereen met ruimte voor bomen deze gratis aanvragen via de website. En oogstlocaties kunnen worden aangemeld. Hiermee gaat het tweede seizoen van start. Afgelopen winter verzamelden 2400 vrijwilligers 250.000 jonge boompjes, struiken en stekken in natuurgebieden en parken op plekken waar ze ongewenst zijn of in overvloed aanwezig. Deze vonden vervolgens hun weg naar 900 boeren en burgers om tuinen te onttegelen, voedselbossen te starten of akkers en erven op te fleuren. Komend jaar is het streven om minimaal een miljoen bomen en struiken te planten. Met deze methode kan Nederland sneller, goedkoper en socialer vergroend worden. 

Al een half miljoen bomen en struiken geplant

Meer Bomen Nu – een initiatief van MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda – mobiliseerde het afgelopen jaar in korte tijd meer dan tweeduizend vrijwilligers om onder leiding van boswachter, ecoloog en groenbeheer jonge zaailingen te oogsten, bundelen en sorteren. Vanaf november gaan we daar mee verder. Mensen die zich nu aanmeldden als plantlocatie kunnen van de winter een mooie mix aan bomen en struiken ophalen bij de oogstlocatie of bij een van de vele bomenhubs. Afgelopen seizoen oogstten we 120 verschillende soorten, waarvan het merendeel inheems en ecologische verantwoord. Uit enquête blijkt dat 80% van de zaailingen aanslaat. Dat is een prachtig resultaat dat niet onderdoet voor reguliere bosaanplant. Daarnaast gaf de campagne afgelopen jaar ook 190.000 perenbomen en 65.000 sneeuwbal struiken weg, overschotten door corona, waardoor de teller al op een half miljoen staat. Lees meer in het MeerBomenNu Magazine.

Logisch, praktisch en toch innovatief

Het verplanten van zaailingen klinkt heel logisch, maar is toch vernieuwend. Dat kan beter. De campagne biedt concreet handelingsperspectief voor iedere burger die zich zorgen maakt om de staat van onze natuur en over het klimaat. Gewoon samen de handen uit de mouwen steken. In elke achtertuin, gemeentepark en natuurgebied zijn zaailingen te halen. Voor gemeentes is het een concrete invulling voor het vergroenen van de bebouwde kom samen met burgers. Voor terreinbeheerders is het een win-win situatie: de berk die zij kwijt willen op de hei, wil een boer of burger wel hebben! Voor boeren is het een hele laagdrempelige manier om te werken aan een natuurinclusieve bedrijfsvoering: gratis bomen en struiken zonder ingewikkeld papierwerk.

Meer Bomen Nu 2.0

Het eerste seizoen was een leerjaar en kampte met lockdowns door corona. Nu maken we een vliegende herstart met inmiddels een goede naamsbekendheid en de steun van Eurocommissaris Frans Timmermans, een groot netwerk aan groene organisaties, vrijwilligers, boswachters en bomenhubs en een prachtig resultaat: 500.000 bomen en struiken weggegeven waarvan 80% is aangeslagen. De verplantmethode werkt en kan oneindig opgeschaald worden. Want elke plantlocatie van nu wordt over een paar jaar een oogstlocatie.

Aankomende winter is de logistiek zeer verbeterd doordat elke bomenhub, vrijwilliger en plantlocatie zijn eigen profiel krijgt in de nieuwe database, Bomenplanner genaamd. De Bomenplanner wordt gelanceerd op het Bomenfestivalop 26 september. Op 27 september is er een gemeenteconferentie. Half november, als de bomen in rust zijn, begint het echte werk.