LTO Noord: Voorkom aanstaande ‘Volbouwcrisis’

Nederland bouwt volop in landbouw- en natuurgronden. In Europees verband bouwt Nederland zelfs het meest in landbouw- en natuurgronden, op Cyprus na. Tegelijkertijd wil de Europese Commissie dat landen stoppen met het bouwen in landbouw- en natuurgronden. In 2050 wordt dit mogelijk zelfs verboden. Nederland houdt hier nog op geen enkele manier rekening mee. Sterker nog, er wordt zelfs gesproken over nog minder landbouwgrond. LTO Noord waarschuwt voor een aanstaande ‘volbouwcrisis’.

‘Als we zo doorgaan belanden we weer in de volgende crisis. We moeten daarom keuzes maken. In wat voor land willen we wonen? Willen we rustig in een groen weiland kunnen wandelen. Of willen we dat heel Nederland één grote volgebouwde stad wordt. Het is nu de tijd om die keuzes te maken. Voor het te laat is’, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

No net land take 

Het komende jaar komt de Europese Commissie met een voorstel voor een Bodemgezondheidswet. Aangezien volbouwen een impact heeft op de bodemkwaliteit, zal dit voorstel hoogstwaarschijnlijk het doel ‘no net land take in 2050’ bevatten. No net land take 2050 houdt in dat per 2050 verstedelijking niet meer ten koste mag gaan van landbouw en natuur. Voor Nederland is dat een forse uitdaging. De afgelopen 20 jaar was Nederland al één van de Europese koplopers in het opofferen van landbouw- en natuur voor stedelijk gebied. ‘We moeten niet nu denken, dit zijn plannen voor in de toekomst en het zal wel meevallen, die fout kunnen we niet weer met z’n allen maken’, aldus Dirk bruins.

Statenverkiezingen

De land- en tuinbouw spelen een grote rol tijdens de aankomende statenverkiezingen. Daarbij gaat het gesprek vaak over stikstof. Tegelijkertijd maakt stikstof onderdeel uit van het grotere Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Hierin gaat het gesprek nog erg weinig over de bredere invulling van het landelijk gebied.

‘Deze verkiezingen zijn enorm bepalend. Voor de land- en tuinbouw, voor het landelijk gebied en daarmee voor heel Nederland. Provincies gaan in allerlei programma’s bepalen hoe de landelijke gebieden eruit gaan zien. Wij als LTO Noord willen uiteraard dat de landbouw behouden blijft in deze gebieden. En roepen mensen op om op partijen te stemmen die dit ook willen en realistische plannen hebben om dit waar te maken’, aldus Dirk Bruins.