LTO Noord: Maak werk van aanpak jacobskruiskruid

Het giftige jacobskruiskruid rukt op in Nederland. De geelkleurige plant kan dodelijk zijn voor paarden, koeien en varkens als zij het naar binnen krijgen. Daarmee functioneren de op het oog mooie bloemen als vervelende sluipmoordenaars. LTO Noord vindt dat overheden werk moeten maken van de aanpak hiervan. 
 
‘De gezondheid van onze dieren staat voor ons voorop. Zij kunnen erg ziek worden of zelfs doodgaan door het jacobskruiskruid’, aldus Jan Teade Kooistra regiobestuurder LTO Noord. Overheden gaan steeds meer over op ‘ecologisch maaibeleid’ wat betekent dat er minder gemaaid wordt en planten in de bermen de kans krijgen volop in bloei te komen. ‘Wij vinden de biodiversiteit belangrijk en willen ook dat planten groeien. Maar we willen niet dat de giftige planten groeien. Overheden moeten aan de slag met een intelligent maaibeleid: specifiek maaien op plekken waar veel jacobskruiskruid voorkomt’, zegt Jan Teade Kooistra.
 
Gedupeerde boer
Verschillende boeren hebben veel last van het jacobskruiskruid. Jan Boesjes, Melkveehouder uit Dalen, ziet met lede ogen aan hoe de plant weer oprukt. ‘Vorig jaar hebben wij al een perceel vol gehad. Dat moesten wij toen bespuiten terwijl we dat liever niet doen. Het gevolg is dat we het gras weg hebben moeten gooien en de rode klaver dood is gegaan. Dat brengt ook kosten met zich mee’, aldus Jan Boesjes. Het jacobskruiskruid is bijna niet handmatig te verwijderen, waardoor boeren en tuinders noodgedwongen gewasbeschermingsmiddelen moeten inzetten. Jan maakt zich echter nog het meest zorgen om zijn dieren. ‘We hebben het geluk gehad dat er vorig jaar nog geen dieren ziek zijn geworden. Maar als dit zo doorgaat is het wachten tot dat wel gebeurt’, zegt Jan Boesjes.
 
Samen tegen het jacobskruiskruid
De verspreiding van het jacobskruiskruid is al zo’n 15 jaar geleden op gang gekomen. De reden hiervoor is dat de plant aanvankelijk in bloemrijke mengsels werd uitgezaaid. LTO Noord heeft destijds in alle provincies met de collega beheerders van het groen gesproken. Dit heeft geresulteerd in verordeningen, afspraken en convenanten waarin het probleem en het oplossen daarvan is afgesproken. De scherpte in de uitvoering van deze afspraken lijkt nu te verslappen. Het gevolg is dat de plant zich in rap tempo verspreid, met alle gevolgen van dien. Voor LTO Noord is dat onacceptabel.

Jan Teade Kooistra: ‘We vinden het tijd om per provincie opnieuw met partijen die groen beheren om tafel te gaan. We moeten dit probleem gezamenlijk aanpakken, dit is niet iets dat door één partij kan worden opgelost. De plant houdt ook geen rekening met de grondgrenzen’.