LTO Noord: Inzetten op boer-burgerverbinding

LTO Noord wil de samenleving en boeren en tuinders nog meer bij elkaar brengen. Daarom is officieel een servicepunt geopend die boeren en tuinders hierin ondersteunt. Dit servicepunt gaat afdelingen en initiatieven ondersteunen door het leveren van advies, middelen en kennis. ‘We moeten het in Nederland samen doen. Dat vinden wij boeren en tuinders ook. Daarom willen wij mooie activiteiten helpen die bijdragen aan de boer-burgerverbinding. Dat is goed voor ons allemaal’, aldus regiobestuurder van LTO Noord Karolien Hupkes. 

Voor LTO Noord is het belangrijk dat de samenleving de sector kent en waardeert. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken kunnen toekomstige uitdagingen overwonnen worden. Veel boeren en tuinders zetten zich ook in om dit gesprek aan te gaan en zijn daarvoor gemotiveerd. Het servicepunt is opgericht om goede ideeën en initiatieven te ondersteunen.

Foodchallenge

De Foodchallenge van LekkerBoer is het eerste initiatief dat vanuit het servicepunt is ondersteund. LekkerBoer wil kinderen laten zien waar eten vandaan komt. Zo kwam Judith de Rijk van LekkerBoer tot het idee om kinderen lessen te geven over gezonde voeding, bewegen en de herkomst van eten. Na deze lessen (in totaal vijf) volgt er een rondleiding op een boerderij waarbij zij ook zelf gaan koken en gaan bewegen in een sportieve bootcamp. ‘Met ons programma willen we kinderen bewust maken en een stuk respect voor eten meegeven. Voedselproductie gebeurt allemaal bij boeren en tuinders, dan is het logisch om samen te gaan werken met een club van boeren en tuinders. Bij LTO Noord kregen we advies en werd er meegedacht over ons plan’, aldus Judith de Rijk.

Servicepunt

Het servicepunt geeft initiatiefnemers praktische ondersteuning door medewerkers van LTO Noord. ‘Wij geven advies, stellen het netwerk van LTO Noord beschikbaar, helpen bij het aanvragen van een vergunning en helpen ook met een financieringstraject als het gaat om grotere activiteiten. Ook ondersteunen wij de communicatie, door bijvoorbeeld een flyer te ontwerpen of een persbericht te schrijven’, zegt Karolien Hupkes. Naast de praktische ondersteuning doet LTO Noord soms ook een (kleine) financiële bijdrage.

Initiatiefnemers kunnen hun idee melden via het aanvraagformulier op ltonoord.nl/servicepunt. Gebruikers die het aanvraagformulier aanklikken kunnen zien waar de aanvraag aan moet voldoen. ‘Het moet gaan om boeren en tuinders die het gesprek aangaan met de samenleving, waarbij agrarisch ondernemers betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit. De activiteit hoeft niet persé vernieuwend te zijn, als er maar sprake is van interactie met de burger. Voldoet het initiatief aan de gestelde voorwaarden, dan besluit een beoordelingscommissie over het toekennen van hulp en middelen’, legt Hupkes uit.

www.ltonoord.nl/servicepunt