Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen (Vlaanderen)

Het Departement Landbouw en Visserij is verplicht om de loofvernietingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen, te communiceren (zoals voorgeschreven in het ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen).

Samen met de sector bepaalt het Departement Landbouw en Visserij  de data tegen wanneer het loof van de pootaardappelen van de oogst 2021, best vernietigd wordt. Dit is:

  • Voor de vroege rassen: 3 augustus
  • Voor de intermediaire rassen: 6 augustus
  • Voor de late rassen: 9 augustus


Elke teelt waarvan het loof niet binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum vernietigd werd, zal worden geweigerd. Een afwijking hierop kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.