Let op onkruid bij import planten met wortel

Het is niet altijd direct zichtbaar. Met planten met wortels kunnen ook ongewenste gasten mee-reizen. Een voorbeeld van een ongewenste gast is onkruid. Onkruid zorgt voor extra handel-ingen om dit te verwijderen. Daarnaast kan het betreffende onkruid ook een invasieve exoot zijn. Een aantal invasieve exoten mag u niet in bezit hebben, in handelen, kweken, transporteren of importeren. Let dus op wat u op uw bedrijf binnen krijgt. Heeft de keurmeester het vermoeden dat er op uw bedrijf sprake is van een invasieve exoot? Dan geeft de keurmeester dit door aan de NVWA.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten