Lely Campus

Lely Campus vernieuwd: Circulariteit en dierenwelzijn centraal

In aanwezigheid van onder meer minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander onlangs de vernieuwde Lely Campus in Maassluis geopend. Lely, marktleider in geautomatiseerde systemen voor melkveehouders, heeft het werkoppervlak voor het kantoor en de fabriek verdubbeld. Hierdoor is er nog meer ruimte voor het produceren van duurzame innovatieve oplossingen voor de melkveehouderij. Het pand is BREAAM outstanding gecertificeerd, waardoor het tot de top van de meest duurzame kantoren van Europa behoort. Willem Alexander kreeg tijdens een rondleiding te zien hoe op de Lely Campus producten worden ontwikkeld voor het melkveebedrijf van de toekomst, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan.

Wat Lely betreft zijn er veel meer mogelijkheden om de landbouwsector te verduurzamen en stikstofuitstoot te reduceren. Op de vernieuwde Lely Campus wordt gewerkt aan de boerderij van de toekomst waar circulariteit en dierenwelzijn centraal staan: het hergebruiken van belangrijke voedingsstoffen, het voeren van vers gras, afvalvermindering, emissieverlaging en het creëren van een nauwere band tussen de boer en de consument. 

Lely’s ‘Farm of the Future’ is volledig gerobotiseerd en bestaat uit geïntegreerde oplossingen die 24 uur per dag hun werk doen. Een boerderij die volledig gecentreerd is rond de koe en waar repetitieve taken zoals voeren en melken geautomatiseerd zijn, waardoor de boer zich kan concentreren op zaken die echt zijn aandacht vragen.

Lely Campus draagt bij aanverduurzaming

Minister Henk Staghouwer: “Ik vind het heel mooi om te zien hoe succesvol dit Nederlandse familiebedrijf met innovatie bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouw in Nederland. Het gaat op dit moment nog heel vaak over boeren die zullen stoppen, maar nog veel meer boeren zullen blijven. Met hen willen we kijken naar de kansen die zij hebben als ondernemer. Innovatie speelt daar een hele belangrijke rol in.” 

Drastische stikstofreductie in melkveehouderij mogelijk

De Lely Sphere is Lely’s meest recente innovatie. Een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt en stikstofemissies omzet in waardevolle meststoffen. Deze kan de boer opnieuw gebruiken voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop circulair, neemt het  gebruik van kunstmest af en verbetert het klimaat in de stal. Recente wetenschappelijke rapporten tonen aan dat met de Lely Sphere de uitstoot van ammoniak tot wel 70% wordt gereduceerd. ​ Het stalsysteem is in 2021 officieel erkend en opgenomen op RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij).

“Wat begon met een goed idee om het land eenvoudiger te bewerken, bedacht door twee broers in Maassluis in 1948, is nu uitgegroeid tot een familiebedrijf met wereldwijd 2.100 medewerkers. Met tal van innovaties die het leven van boeren over de hele wereld duurzamer, winstgevender en aangenamer maken. Als familiebedrijf houden wij al bijna 75 jaar de focus op de lange termijn, en zullen we investeringen blijven doen in producten die deze missie ondersteunen. De vernieuwde Lely Campus geeft Lely meer ruimte om producten te bouwen voor een duurzame toekomst. De toekomst van veehouders, van koeien, van de planeet en iedereen die daar nu op leeft”, aldus Andre van Troost, CEO van Lely.  

Foto: Eppenga