Lbv en Lbv-plus actueel

Hoeveel veehouders hebben een aanvraag gedaan voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus? En om wat voor veehouderijen gaat het? Op deze pagina vindt u de actuele cijfers. We werken deze elke woensdag bij.

Wat betekenen deze cijfers?

Op de afbeelding staat het totale aantal aanvragen voor de Lbv en Lbv-plus. U ziet ook hoeveel aanvragers interesse hebben in beide subsidies. En hoeveel veehouders alleen de Lbv of de Lbv-plus hebben aangevraagd.

Deze cijfers geven een beeld van de belangstelling voor de subsidies. Dit is niet hetzelfde als het aantal veehouders dat een of meer locaties gaat beëindigen. We gaan de aanvragen namelijk nog beoordelen. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen subsidie krijgen. Daarbij kunnen aanvragers op een later moment nog beslissen om niet mee te doen aan de subsidie.

Dat laatste zit zo: als een veehouder een positieve beslissing krijgt op zijn aanvraag, krijgt hij ook een overeenkomst. Als de ondernemer wil meedoen met de subsidie, moet hij die overeenkomst binnen 6 maanden ondertekenen en terugsturen. Als hij niet wil meedoen met de subsidie, hoeft hij die niet terug te sturen.