Programma Landelijk Gebied voor Boskoop: ‘Bijzonder hoe dit hier met vereende krachten wordt opgepakt’

Een groot gezelschap van ambtenaren van provincie, gemeenten en vertegenwoordigers van de Greenport bezocht Bremmer Boomkwekerijen 31 augustus. Het werkbezoek werd georganiseerd in het kader van Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH PLG). Dit bevat voor de Greenport belangrijke thema’s en kansen, waarbij samen optrekken centraal staat.

De rijksoverheid stelt € 24,3 miljard beschikbaar voor een gebiedsgerichte aanpak om grote stappen te zetten naar schoon water, schone lucht en gezonde bodem. Harmen van Dam, procesmanager om de opgaves naar concrete projecten in Boskoop te vertalen, trapt de bijeenkomst af met een presentatie van de projectvoorstellen waar in de zomerperiode hard aan is gewerkt. Dit resulteert in projectvoorstellen die eind september bij de Provincie worden ingediend om invulling te geven aan de opgaves voor water, klimaat en milieu in de Regio Boskoop.

Hoe kunnen ecologie en economie hierin succesvol samen optrekken? Dat is een uitdaging die de provincie en gemeenten samen met de Greenport zijn aangegaan deze zomerperiode. Middels werksessies op diverse thema is er onderzocht wat nodig is voor de toekomstbestendigheid van ons gebied in het kader van ZH-PLG. De belangrijkste speerpunt in ons gebied is het verbeteren van de waterkwaliteit.

Onder enorme tijdsdruk is er inmiddels een plan dat op grote lijnen vaststaat. Harmen van Dam is tevreden over de voortgang: ,,Heel bijzonder hoe in dit gebied met vereende krachten dit wordt opgepakt. Je ziet echt een saamhorigheid onder de betrokken partijen en de urgentie dat we met elkaar deze klus moeten klaren. Maar ook dat het een kans is om nu grote stappen te zetten, die van groot belang zijn voor een duurzame toekomst van dit mooie gebied. Het bedrijfsleven en de overheid trekken hier heel constructief samen op.”

Na de presentatie en de besprekingen daarvan in groepjes leidt Paul Bremmer het gezelschap over de kwekerij. De natuurvriendelijke oever en het natuurlijk waterbassin worden met aandacht bekeken. Bremmer Boomkwekerijen is een mooi voorbeeld hoe ecologie en economie samen kunnen gaan. Precies ook één van de speerpunten binnen het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied.