Landbouwportaal Rijnland van start

Op 18 januari gaat het project Landbouwportaal Rijnland van start. Een nieuw digitaal platform dat zich richt op het verbeteren van de bodemstructuur en waterkwaliteit.

Op 18 januari gaat het project Landbouwportaal Rijnland van start. Een nieuw digitaal platform dat zich richt op het verbeteren van de bodemstructuur en waterkwaliteit. Kwekers en andere agrarische ondernemers in het gebied van Rijnland kunnen zich via het Landbouwportaal Rijnland aanmelden voor een gratis bedrijfsbezoek van een coach voor advies op de thema’s erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, en beheer & inrichting van percelen en oevers. Ook kan via de coaches subsidie worden aangevraagd op bepaalde investeringen om de bodem en waterkwaliteit rond het bedrijf te verbeteren. Meer info www.landbouwportaalrijnland.nl. Ook kunt u contact opnemen met Delphy die coaches heeft met ervaring van de boomkwekerijsector.

In deze flyer leest u meer over het landbouwportaal.