landschap

Kwaliteit van landschap omhoog door Houtwallen, bomenrijen en heggen

Om de identiteit van het bijzondere Utrechtse landschap in stand te houden en te versterken, worden de komende jaren meer kleine houtige landschapselementen aangelegd, zo staat beschreven in het Landschapsuitvoeringsplan van de provincie Utrecht. Houtwallen, bomenrijen en heggen moeten de kwaliteit van het landschap verhogen en voor meer biodiversiteit van het agrarisch gebied zorgen. De ambitie van de provincie is om in 2040 in totaal 120 hectare kleine landschapselementen aan te leggen.

 

Karakteristieke uitstraling landschap

Kleine landschapselementen (KLE) zijn goed voor de biodiversiteit en geven het landschap een karakteristieke uitstraling. Hierdoor zijn ze erg waardevol voor de kwaliteit van de leefomgeving. Toch is het aantal ervan de afgelopen decennia sterk afgenomen. In het Landschapsuitvoeringsplan (LUP) staat beschreven hoeveel nieuwe landschapselementen er de komende jaren moeten komen, waar deze het best aangelegd kunnen worden en welke elementen passend zijn in een bepaald gebied. Het Platform KLE, waarin verschillende partijen samenwerken die zich bezighouden met aanleg van de landschapselementen, speelt een belangrijke rol in de realisatie van de ambitie van het Landschapsuitvoeringsplan.

Landgoed De Boom

De beheerders van Landgoed De Boom in Leusden willen ook aan de slag met de aanleg van kleine landschapselementen om zo de biodiversiteit in hun gebied vergroten. Vorig jaar hebben zij hier al een symbolisch begin aan gemaakt door de aanleg van verschillende knotwilgen, de ‘knothenge’.  Op 21 juni, tijdens de zonsopkomst van de langste dag van het jaar, kwamen meerdere partijen op dit landgoed samen om te bespreken hoe het LUP in de praktijk uitgevoerd kan worden.

Volgende stap

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur van de provincie Utrecht: “We werken in de provincie al sinds 2017 met ruim 20 partijen samen aan de aanleg en het herstel van onder andere houtwallen, poelen en bosjes. Zo maken we ons samen sterk voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, planten en dieren. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten en de aanleg van nieuwe landschapselementen te versnellen.”

Strategisch bosbeleid

Het opstellen van het Landschapsuitvoeringsplan is vastgelegd in de Omgevingsvisie en geeft invulling aan het thema ‘meer bos en bomen in 2040’ van het Strategisch Bosbeleid.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37