Provincie Overijssel aan de slag met koploperprojecten op het platteland

Het Rijk heeft nog altijd geen geld vrijgegeven om aan de slag te gaan met de doelen uit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) Overijssel. Gedeputeerde Staten Overijssel nemen daarom zelf het initiatief. De provincie gaat ruim 40 koploperprojecten op het platteland mogelijk maken door geld voor te schieten. Om samen te werken aan een leefbare, economisch sterke en natuurrijke toekomst voor ons platteland.

In een brief aan minister Van der Wal onderstreept de provincie dat het geld dat zij nu voorfinanciert (€ 4,2 miljoen in 2024) alleen genoeg is om te beginnen met de koploperprojecten. Om de plannen echt verder uit te werken en uit te voeren heeft de provincie geld van de regering nodig. Overijssel verwacht dat de totale kosten voor de uitvoering van het PPLG ongeveer 5 miljard euro zullen bedragen. Voor de projecten in 2024 en 2025 is in juni een maatregelpakket van ruim € 436 miljoen ingediend.

Motivatie en energie vanuit gebieden behouden

In de brief aan de minister benadrukt de provincie het vertrouwen in de Overijsselse aanpak. De provincie wil de motivatie en energie vanuit gebieden en gemeenschappen behouden. Daarom hebben Gedeputeerde Staten opnieuw moeten besluiten zelf geld voor te schieten. Het provinciebestuur roept de minister op om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de beschikbare fondsen en de randvoorwaarden om de doelen van het PPLG te realiseren. 

Steun en betrokkenheid van de regering

De provincie geeft een duidelijke winstwaarschuwing af richting het Rijk: om gebiedsprocessen écht mogelijk te maken, heeft de provincie steun en betrokkenheid van de regering nodig. Als dat uitblijft, zullen we in 2024 gedwongen worden te stoppen met onze gebiedsprocessen. Oplossingen voor de opgaven op het platteland worden dan nog moeilijker te realiseren.

Overijsselse aanpak

De ruim 40 koploperprojecten zijn ontstaan vanuit initiatieven in de zes Overijsselse PPLG-gebieden. Deze koploperprojecten verkennen en laten zien hoe de Overijsselse aanpak kan helpen bij het halen van doelen voor zowel het NPLG als het PPLG Overijssel. 

Verwachtingen gewekt door overheden

De provincie laat in de brief duidelijk weten dat overheden met de PPLG-aanpak verwachtingen hebben gewekt. “De uitdagingen op het platteland blijven bestaan en het is dringend en noodzakelijk om hier met elkaar iets aan te doen. De motor voor verandering zit in onze gebieden en het is van belang dat we samen vaart kunnen blijven houden. Hierbij is inzet en bijdrage vanuit het Rijk essentieel om deze voortgang te verzekeren.”