Koninklijke VHG: toegang groenbedrijven tot subsidie elektrificatie noodzakelijk voor verduurzaming

Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) wil de overheid de elektrificatie van bouwmachines stimuleren om zo bij te dragen aan 60% minder stikstof in de bouw. De beschikbare subsidie voor de aanschaf en het ombouwen van bestaande machines is tot nu toe echter alleen bestemd voor in Nederland gevestigde bouw-gerelateerde bedrijven op basis van enkele SBI-nummers. Koninklijke VHG blijft zich inzetten om ook groenbedrijven toegang te geven tot de regeling. Op 9 februari heeft onze vice-voorzitter John Koomen dit besproken met de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Diverse kamerleden hebben vervolgens aangegeven VHG hierbij te willen helpen.

Inspanningen

Een gespecialiseerd groenbedrijf of hovenier kan de subsidie voor schoon en emissieloos materieel nu niet aanvragen. VHG zet zich op verschillende manieren in dit toch mogelijk te maken. Zo heeft VHG vorig jaar haar standpunten ingebracht via de internetconsultatie. Onlangs heeft onze vice-voorzitter John Koomen er tijdens een gesprek met de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat wederom vragen over gesteld. Op basis daarvan heeft VHG de diverse Kamerleden een concreet voorstel gestuurd hoe dit probleem kan worden opgelost. Zij hebben inmiddels aangegeven dit bij de minister aan te kaarten en/of dit te willen organiseren met een motie in de Tweede Kamer.

Argumenten

Het voorstel aan de Kamerleden bevat diverse argumenten om groenbedrijven toegang te verlenen tot de subsidieregel, namelijk:

  • Groen is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving;
  • Groenbedrijven dragen binnen dezelfde projecten bij aan de bouwopgaven;
  • Groenbedrijven die bouwen binnen dezelfde projecten dragen eveneens bij aan de stikstofdepositie bij aanleg en deze depositie is even relevant voor de vergunningverlening;
  • Naast stikstofreductie moeten ook CO2 en fijnstof-emissie worden gereduceerd. De opgave beperkt zich daardoor niet tot de bouw, maar raakt de sector groen- en cultuurtechniek even hard.
  • Verduurzaming van het materieel van de groene sector, dagelijks actief in onze leefomgeving, wordt met uitsluiting van onze sector tegengehouden;
  • Door de eenzijdige stimulering van de bouwsector dreigt een verstoring van het level playingfield.
  • Met uitsluiting van groen geeft het kabinet het signaal af dat groen ondergeschikt is aan wonen.