Kenteken

Kenteken: Stand van zaken rond kentekenplicht

Maandelijks geeft BMWT een update van de belangrijkste ontwikkelingen in het dossier kentekenplicht voor mobiele machines. Vlak voor de start van de vakantieperiode kunnen we kleine successen melden. Zoals vaak aangegeven, zijn wij als BMWT vaak in gesprek met RDW. Naar aanleiding van deze gesprekken voert RDW een aantal veranderingen door, waar de BMWT achterban profijt van heeft.

Hoogste prioriteit bij inplannen afspraak

Bij het inplannen van een individuele keuring voor mobiele machines, is de mobiele machine de groep met de hoogste prioriteit geplaatst. RDW zorgt daarmee, dat een keuring binnen vijf werkdagen plaats zou kunnen vinden. Uiteraard mogen keuringen verder vooruit worden ingepland.

Tijdelijk kenteken

RDW introduceert een tijdelijk kenteken: als u een keuring aanvraagt, dan krijgt u ook de vraag of de keuring uitgesteld kan of mag worden. Om de machine wel te kunnen gebruiken op de openbare weg, wordt een tijdelijk kenteken afgegeven. Dit kenteken is geldig tot de keuring is afgerond.

Voor veel leden van de BMWT achterban zal een tijdelijk kenteken geen oplossing zijn. Echter, door dit ook bij andere machinegroepen toe te passen, ontstaat meer planningsruimte in de agenda van de RDW. Van de vrijgekomen capaciteit profiteert de BMWT achterban wel. Hiermee is het wel realistisch dat vijf dagen na aanvraag van de keuring, er ook een keurmeester kan verschijnen.

Extra RDW keurmeesters zijn opgeleid

Per 1 juli a.s. zijn er extra keurmeesters beschikbaar voor mobiele machines. Deze extra keurmeesters hebben uitbreiding gekregen van de kwalificaties en mogen nu ook mobiele machines keuren.

Onvoorspelbaarheid planning

RDW ziet dat er meer individuele keuringen worden uitgevoerd dan vooraf ingeschat. Een goede capaciteitsplanning en personeelsplanning maken is daarmee lastig. U kunt RDW daarmee helpen, door inzicht te geven in de verwachte vraag naar keuringen tot een aantal maanden vooruit.

Lange termijn borging van oplossing via wetgeving

Niet alle knelpunten zijn door RDW op te lossen. Als uitvoerende organisatie zijn zij bijvoorbeeld niet bevoegd wetten aan te passen. Het ministerie I&W is hiervoor verantwoordelijk. Door de grote hoeveelheid wisselingen in de personeelsformatie, merken wij dat hierdoor nog geen noemenswaardige activiteiten zijn te delen.