Kandidaten gezocht voor boerenadviesraad ‘Voor de mens achter de ondernemer’

LTO Noord en ZOB starten in 2023 met een boerenadviesraad voor het programma ‘Voor de mens achter de ondernemer’. De organisaties vinden dat boeren en telers een belangrijke rol moeten krijgen bij de invulling van dit programma. Met de oprichting van een boerenadviesraad kunnen boeren, tuinders en bestuurders meedenken over hoe meer (preventieve) aandacht kan worden gegeven aan mentale gezondheid en weerbaarheid onder boeren en tuinders in Nederland. Er is plaats voor 15-20 leden en kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden.

 

“LTO Noord en stichting Zorg om Boer en Tuinder hebben afgelopen jaar de handen in elkaar geslagen om meer aandacht te vragen voor mentale gezondheid en weerbaarheid onder boeren en tuinders in Nederland. Met het programma ‘Voor de mens achter de ondernemer’ willen we (mentale) gezondheid meer bespreekbaar maken en ontwikkelen we nuttige tools, activiteiten en trainingen voor boeren en tuinders met een hulpvraag. Dit programma ontwikkelen we van boeren voor boeren”, aldus Elsbeth Timmerman, programmaregisseur.

De leden van de boerenadviesraad kunnen thema’s en activiteiten agenderen die zij belangrijk vinden. Ook hebben zij de mogelijkheid om advies te geven aan het programmateam. “We zoeken kandidaten die dit thema een warm hart toedragen, de problematiek in de sector kennen en weten wat dat in de praktijk op sociaal emotioneel vlak met mensen doet.” De boerenadviesraad komt tweemaal per jaar bij elkaar.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden door een korte motivatie plus naam, leeftijd, plaats en sector vóór 31 januari 2023 te mailen naar etimmerman@ltonoord.nl.