Kabinet reserveert 50 miljoen om biologische markt te stimuleren

Het demissionaire kabinet kondigt vandaag op Prinsjesdag aan dat er 50 miljoen in de begroting is gereserveerd voor de ontwikkeling van de biologische markt. In totaal stelt het kabinet 175 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de landbouw. Brancheorganisatie van de biologische sector, Bionext ziet de toezegging als een cruciale impuls om biologische ondernemers te ondersteunen en om verdere groei te stimuleren, met bijvoorbeeld consumentencampagnes en Nationale Bioweken. 

Het geoormerkte budget van 50 miljoen euro dat gereserveerd is voor de ontwikkeling van de biologische markt zou volgens de brancheorganisatie van de biologische sector, Bionext moeten gaan naar consumentencampagnes, BioRegio’s, Nationale Bioweken, ambassadeurs en ketenregisseurs in de biologische ketens, als onderdeel van het marktprogramma van het ministerie van LNV. 

Deze impuls en investering beoogt een langdurig vliegwieleffect, doordat provinciale en gemeentelijke overheden, banken, boerenorganisaties, ketenpartijen en supermarkten steeds vaker biologisch centraal zullen gaan zetten in hun bedrijfsvoering en toekomstplannen,” zo meent Michaël Wilde, directeur van Bionext. 

Het is van groot belang dat alle aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van de markt. Gezien de snel stijgende kosten en de stagnerende markt, komt dit nieuws geen dag te vroeg. “Veel ondernemers in de biologische sector hebben het nu bijzonder lastig. Deze toezegging is niet alleen goed nieuws voor huidige en toekomstige biologische boeren en andere ondernemers, maar voor de hele samenleving, aangezien de biologische productiewijze een zeer belangrijk onderdeel van de oplossing is als het gaat om schoner water, minder stikstof en CO2-emissies, meer biodiversiteit, weerbare bodems, dierenwelzijn en onze eigen gezondheid,” aldus Wilde. 

De toezegging is in lijn met eerdere afspraken die gemaakt werden in het geklapte landbouwakkoord. “Biohuis en Bionext hebben maandenlang een constructieve rol gespeeld om tot een landbouwakkoord te komen. Dat er uiteindelijk geen akkoord kwam, was voor veel biologische ondernemers teleurstellend. De concrete toezegging van steun aan de sector door demissionair Minister Adema wordt om die reden enorm gewaardeerd,” aldus Laurens Nuijten, verenigingsmanager Biohuis en mede-onderhandelaar voor het landbouwakkoord.