Jongeren zijn aanwinst voor glastuinbouwbedrijven

Door economische groei en dalende werkloosheid krijgen steeds meer glastuinbouwbedrijven te maken met een tekort aan personeel. Internationale werknemers zijn en blijven essentieel, maar door de corona-uitbraak is de inzet van deze groep niet langer vanzelfsprekend. Studenten en scholieren springen gelukkig bij tijdens de zomervakantie. Op veel bedrijven worden zij gezien als een welkome aanwinst met toekomstperspectief.

Diverse belangenorganisaties spraken eerder dit jaar hun zorgen uit over een dreigend tekort aan internationale werknemers vanwege de coronacrisis en beperkende maatregelen vanuit overheden. Dit probleem staat los van de arbeidskrapte die er sowieso in Nederland heerst. Die krapte doet zich ook voor in de glastuinbouwsector. Studenten en scholieren, die bijspringen tijdens hun vakantie of in het weekend, zijn ook in dit opzicht een absolute aanwinst voor de sector.

Vlog uit de kas

Voor Glastuinbouw Nederland is het betrekken van jongeren bij het werk in de kassen een belangrijk aandachtsgebied. Met Vlog uit de Kas zetten zij jongeren in als ambassadeurs voor de glastuinbouwsector. Enthousiaste jonge werknemers van verschillende glastuinbouwbedrijven laten zien hoe hun werk in de kas eruitziet. Wat zijn hun taken en waarom kozen ze voor deze baan? Inmiddels is het vierde seizoen van Vlog uit de Kas gestart. Glastuinbouw Nederland wil met de vlogs andere jongeren motiveren en inspireren voor het werken in de glastuinbouw.

Zes vlogs

Dit seizoen zijn er zes vlogs te zien, van jongeren die werkzaam zijn in kassen verdeeld over het hele land. Elke week komt er een nieuwe vlog online. Bekijk hier de eerste reportages: https://www.youtube.com/c/VloguitdeKas/videos