Jaarverslag Greenport Regio Boskoop

Jaarverslag Greenport Regio Boskoop 2021: Samen verder groeien

‘Samen verder groeien’. Deze drie woorden vormen de titel van het jaarverslag van Greenport Regio Boskoop over het afgelopen jaar. Ze vatten het jaar en de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs & onderzoek en overheden goed samen.

2021 was – wederom – een bijzonder jaar voor het cluster van bomen, vaste planten en zomerbloemen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. Bijzonder omdat Corona nog steeds grote impact had. Positief, waar het de vraag naar de producten en diensten van onze ondernemers betreft, als ook negatief, waar het gaat om de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. In het manifest dat we de gemeenteraden in onze regio vorig jaar aanboden schreven we dat zowel de productiviteit als de toegevoegde waarde, omzet en werkgelegenheid de afgelopen jaren stevig gegroeid zijn. En ook dat de toenemende erkenning van de maatschappelijke baten die onze bomen, bloemen en planten hebben misschien nog wel belangrijker is. Herstel van biodiversiteit, tegengaan of mitigeren van klimaatverandering, schoonheid en geluk: groen doet goed en wij maken dat mogelijk.

Het eerste exemplaar van het jaarverslag in magazinevorm werd op 2 maart door Michiel Gerritsen (voorzitter Stichting Bedrijfsleven Greenport Boskoop) symbolisch overhandigd aan scheidend wethouder Kees van Velzen, nu nog voorzitter van de gezamenlijke stichting Greenport Regio Boskoop, waarin ondernemers en overheden samen werken. Michiel onderstreepte de woorden van Kees zelf die in dit jaarverslag opgetekend zijn: “We hebben hier een heel goede overlegstructuur opgebouwd.” Als voorzitter en als persoon was en is Kees hier in belangrijke mate voor verantwoordelijk. Het zal niet de laatste keer zijn, hopen wij, dat hij hiervoor bedankt is!

Wil jij weten wat er nog meer in het jaarverslag te zien en te lezen is? Kijk dan hier het complete Jaarverslag – Greenport – 2021. Een hardcopy van het magazine wordt de komende periode verspreid onder leden, partners en andere geïnteresseerden.