Internetconsultatie wijzigingen “regeling voertuigen” – van start

Het traject van een internetconsultatie is een formele processtap waarbij voor het eerste de nieuwe wetteksten openbaar worden. Iedereen krijgt kans om hierop vóór 5 februari 2023 te reageren. BMWT zal als brancheorganisatie ook een reactie indienen. Zie link voor de conceptversie. Individuele bedrijven kunnen dit ook doen, als zij dit willen. De kans dat er grote aanpassingen worden gedaan n.a.v. reactie is niet groot.

De wetwijzigingen zullen per 1 juli 2023 actief worden.

 

De kentekenplicht is al sinds 1-1-2021 een wet. Veel technische zaken liggen vast in de regeling voertuigen. Afgelopen jaren heeft BMWT (en andere brancheverenigingen) de praktische problemen bij RDW en het ministerie aangekaart. Een groot deel van de oplossingen moeten wettelijk worden geborgd.

 

De belangrijkste nieuwe feiten die nu bekend worden:

  • Door de wijzigingen, zijn de “definitieve” technische eisen aan machines op de openbare weg nu bekend.
  • De uitzonderingen die gemaakt werken in de “wijze van keuren” vanuit het RDW krijgen nu een wettelijke basis.
  • Nationale Typegoedkeuring wordt nu wettelijk mogelijk, dus RDW kan na invoeren van de wet de certificaten daadwerkelijk gaan uitgeven.

 

Maakt u zich zorgen over bepaalde zaken in de consultatie, dan kunt deze bespreken met s.plazier@bmwt.nl, als u dit doet voor 12 januari dan kan BWMT deze meenemen in de formele reactie.

 

Zoals in het nieuwsbericht “december update” is aangegeven, is ook na deze wetwijziging nog voldoende werk binnen dit dossier om alle pijnpunten op te lossen. Dit zal een langdurig traject zijn (10 jaar), met hopelijk tussentijds wel work-arounds en suboptimale oplossingen tot het einddoel behaald zal zijn. Op dit moment heeft BMWT wel het vertrouwen in het proces, dat dit uiteindelijk positief zal worden afgerond.

Link naar de internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/invoering_nationale_typegoedkeuring_mobiele_machines/b1