Innovatiekring rond weerbaar telen in regio Boskoop

Vanuit Stichting Projectbureau Boomkwekerij start een meerjarig praktijkproject rond weerbaar telen en plantgezondheid in de boom- en vasteplantenteelt. In dit project staan innovatiekringen centraal, waarin vooruitstrevende ondernemers vernieuwende teeltconcepten en werkwijzen in de praktijk ontwikkelen en testen. De eerste innovatiekring start in sierteeltregio Boskoop.

Het project rond weerbaar telen is een initiatief van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en zal tot en met 2023 lopen. Doel van dit project is om doorbraken te realiseren in de toepassing van weerbare, nagenoeg emissieloze teeltsystemen, zodat toepassing in de praktijk kan worden versneld. Dit is een van de projecten waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie ’Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst’ van LTO Nederland.
De bedoeling is om verspreid in Nederland, en met diverse gewasgroepen, innovatiekringen op te zetten. Een innovatiekring zal uit circa acht kwekers/bedrijven bestaan. Samen met bijvoorbeeld onderzoekers, adviseurs, toeleveranciers, loonwerkers en/of ondernemers uit andere sectoren, zullen de deelnemende kwekers werken aan weerbare teeltsystemen: oftewel systemen met een duurzaam beheer van onkruid, schimmelziekten, insecten, aaltjes en andere schadelijke organismen. De deelnemers zullen uitgedaagd worden om zaken geheel anders aan te pakken dan dat zij in de praktijk gewend zijn, en dit uit te proberen op een deel van het bedrijf. Opgedane ervaringen en resultaten zullen met collega-kwekers worden gedeeld.