natuurinclusieve landbouw

Impuls voor natuurinclusieve landbouw en schoon, gezond water

De Friese Landbouwagenda streeft naar een vijfde groene ster voor de Friese landbouw. Een transitiefonds, één van de actiepunten in de landbouwagenda, moet boeren in staat stellen te investeren in natuurinclusieve maatregelen. Provincie Fryslân heeft op 22 maart besloten om het toegezegde budget voor transitie te integreren in een subsidie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) voor fysieke investeringen. Dit maakt ontsluiting van Europees budget mogelijk. Daarnaast is er budget voor emissiebeperkende maatregelen voor waterkwaliteit. Hierdoor komt een budget van 3,8 miljoen euro beschikbaar. Aan de openstelling is een lijst gekoppeld met fysieke investeringen waarop kan worden ingeschreven. Deze investeringen dragen samen bij aan bedrijfsaanpassingen voor natuurinclusieve landbouw of emissiebeperkende maatregelen. Daardoor komt er meer balans tussen de boerenonderneming en de leefomgeving. 

 

Boeren leveren zelf informatie aan

In februari van dit jaar hebben Friese boeren de mogelijkheid gehad om aan de hand van een enquête ideeën aan te leveren voor de transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw. In totaal 383 boeren hebben van zich laten horen. Deze informatie is de basis voor de investeringen die voor de subsidies in aanmerking komen. Deze digitale enquête was onder andere het antwoord op een motie van Provinciale Staten over de Friese Landbouwagenda. Naast de enquête zijn ook de belangenbehartigers van de boeren gevraagd hun input voor de gewenste investeringen te geven. 

 

Laagdrempelige aanvraagprocedure

Deze subsidie is een laagdrempelige kans voor productieve investeringen in natuurinclusieve landbouw en waterkwaliteit. De subsidies kunnen aangevraagd worden vanaf 4 april tot en met 27 oktober bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Meer informatie volgt later op de website van SNN