Vingerafdruk hout kan helpen in strijd tegen illegale handel

Uit de chemische samenstelling van tropisch hout, zoals bijvoorbeeld gebruikt in raamkozijnen of bij bruggen, blijkt waar de gekapte bomen hebben gestaan. Dat kan helpen om de herkomst van hout te traceren en illegale handel tegen te gaan. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek door Wageningen University & Research en internationale partners. De onderzoekers hebben houtmonsters van bijna 1000 bomen uit Centraal-Afrika en Borneo verzameld, en de samenstelling ervan geanalyseerd. Deze chemische ‘vingerafdruk’ van hout blijkt de herkomst ervan op regionaal niveau te kunnen aantonen.

Illegale handel in tropisch hout

Illegale houthandel is erg lucratief, en het vervalsen van herkomstdocumenten is een van de meest voorkomende vormen van houtfraude. Handelsroutes zijn vaak complex, waarbij het hout door meerdere landen wordt vervoerd voordat het op de plaats van bestemming aankomt. Dat verhoogt het risico op vervalsing van documenten. Vooral in de tropen komt veel houtfraude voor. In sommige landen in het Congobekken wordt naar schatting tot 90% van het hout illegaal uitgevoerd.

Recente wetgeving in de Europese Unie vereist van houthandelaren dat zij kunnen aantonen dat hun producten legaal zijn verkregen en niet afkomstig zijn uit ontboste gebieden. Laura Boeschoten, promovendus bij Wageningen University & Research en hoofdauteur van de studie die deze week in Environmental Research Letters is verschenen: “Dit betekent dat de herkomst van hout moet worden gemeld als het op de Europese markt komt. Bijvoorbeeld bij aankomst in de haven van Rotterdam. Onafhankelijke methoden om de herkomst te verifiëren zullen heel belangrijk worden bij de handhaving van deze nieuwe wet. De analysemethode zoals toegepast in ons onderzoek kan daar een waardevol hulpmiddel bij zijn.”

Chemische vingerafdrukken nemen

Het onderzoeksteam analyseerde de chemische samenstelling van houtmonsters, oftewel de vingerafdruk van het hout. Boeschoten: “Met een massaspectrometer hebben een groot aantal chemische elementen tegelijk gemeten (zoals magnesium en calcium). Bij de volgende stap hebben we ‘machine learning’ gebruikt om de samenstelling van het hout te koppelen aan de geografische herkomst ervan.” Dergelijke ‘multi-element’ analyse wordt al gebruikt om de herkomst te verifiëren van producten zoals asperges, bananen of thee, maar deze studie is de eerste die het op hout toepast.

Herkomst van hout traceren op regionaal niveau

De onderzoekers hebben grote variatie ontdekt in de chemische samenstelling van drie belangrijke houtsoorten. “We waren enthousiast over de opvallende verschillen die we zagen op kleine afstanden, zoals tussen locaties die op maar 50 km van elkaar af liggen,” zegt coauteur Pieter Zuidema, hoogleraar bij Wageningen University & Research. “Dat is essentieel bij het bepalen van de specifieke herkomst van hout.”

Het team bestudeerde Red Meranti – een Aziatische houtsoort die wordt gebruikt voor raamkozijnen – en de Afrikaanse houtsoorten Azobe en Tali – gebruikt bij de bouw van waterwerken. Door de grote verschillen tussen de chemische vingerafdrukken konden de monsters met 86%-98% nauwkeurigheid worden getraceerd als afkomstig uit landen in Centraal-Afrika, en met 88% nauwkeurigheid als afkomstig van Borneo. Blinde monsters, door onafhankelijke partijen verzameld in Centraal-Afrika, werden voor 70-72% aan de juiste regio gekoppeld.