Hortus Amsterdam presenteert plan voor vernieuwde kas

De Hortus Botanicus Amsterdam staat aan de vooravond van een grote renovatie. De grote kas aan de nieuwe Herengracht wordt de eerste verduurzaamde, gasloze publiekskas van Nederland. En bovendien de enige plek waar het belang van plantenbiodiversiteit en de relatie met klimaat wordt verteld. Planten en verschillende landschappen in drie unieke biotopen laten bezoekers ervaren hoe vormen en soorten ontstaan onder invloed van verschillende wereldklimaten. Het definitief ontwerp is gereed en goedgekeurd: nu kan de Hortus aan de slag.

Biodiversiteit en klimaat spelen een hoofdrol in de nieuwe kas

De Hortus Amsterdam is één van de oudste botanische tuinen ter wereld. Al sinds de oprichting in 1638 functioneert zij als leertuin. De Hortus onderwijst over planten en leert mensen over het belang van planten voor het leven op aarde. Nu de biodiversiteit wereldwijd onder druk staat, wordt deze rol van de Hortus steeds belangrijker.

De huidige Drieklimatenkas stamt uit 1993 en moet hoognodig gerenoveerd worden; een moment dat de Hortus aangrijpt om de kas – geheel in lijn met de eigen missie – duurzaam te vernieuwen en zo de eerste klimaatneutrale publiekskas van Nederland te worden. “Als wij willen bereiken dat bezoekers anders gaan handelen, namelijk met zorg voor de natuur, dan moeten we ze daartoe inspireren en laten zien dat dat mogelijk is,” zegt directeur Carlien Blok. Zo krijgt de kas isolerende wanden, een dak van ETFE en slimme, energiezuinige klimaatsystemen. Dit, bovenop de al eerder gerealiseerde koppeling met de Warmte Koude Opslag van de Hermitage Amsterdam, zorgt ervoor dat de gehele kas, inclusief het tropische gedeelte, gasloos kan worden verwarmd.

Het project gaat 8.5 miljoen kosten

Begin december werd het plan door de raad van toezicht van de Hortus goedgekeurd. Het project gaat 8.5 miljoen euro kosten: door de gestegen bouwkosten en inflatie een stuk hoger dan de oorspronkelijke begroting. “Er is inmiddels 4.5 miljoen gefinancierd en we kunnen rekenen op een lening van in ieder geval 1 miljoen. “Maar dan zijn we er nog niet”, aldus Blok. “We hebben nog een flinke uitdaging, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat lukt. De thema’s die wij op een unieke manier voor het voetlicht gaan brengen zijn zo urgent, dat ik erop reken dat men hieraan wil bijdragen.”

De huidige kas zal in 2024 sluiten voor de verbouwing en zal weer opengaan in 2025, het jaar waarin Amsterdam haar 750 jarig bestaan viert.